คณะทำงานป้องกันท้องวัยรุ่นฯ 6 เขตนำร่อง มาสรุปบทเรียนการทำงานกลางภาค ที่พัทยา

รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกันเป็นข้อความกล่าวพิธีเปิด โดยท่านประธาน นายแพทย์ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในงานประชุมหัวข้อการประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6 เขตนำร่อง กรุงเทพมหานครวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (พักค้าง 2 คืน) โดยมีทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการประชุม ภายใต้โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของกลไกระดับเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Teenage Pregnancy Prevention Project : B4T) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือจากทางโครงการ B4T และคณะทำงานป้องกันท้องวัยรุ่นฯ 6 เขต (ดินแดง, ปทุมวัน, บางเขน, ประเวศ, จอมทอง, และหนองแขม) มากกว่า 60 ท่าน จากหลากหลายส่วนงาน อาทิ สำนักอนามัย, สำนักการแพทย์, สำนักพัฒนาสังคม, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, และผู้เข้าร่วมที่สำคัญที่ทางโครงการ B4T ได้ทำงานร่วมกันกับทางเขต คือ คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ทั้ง 6 เขตนำร่อง


จากข้อความกล่าวพิธีเปิดโดยท่านประธานได้เน้นย้ำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเนื่องจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางการทำงานหรือส่วนย่อยในระดับเขตซึ่งทางผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์คุณภาวนาเหวียนระวีได้ทราบว่าภายในเขตมีภารกิจมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อเป้าประสงค์หลักในการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมรับผิดชอบบทบาทหน้าที่การทำงานส่วนของที่ตนรับผิดชอบได้ดีอยู่แล้วดังนั้นจะเป็นการดียิ่งขึ้นหากพวกเราได้มารู้จักเพื่อนในวงการทำงานร่วมกันเพื่อขยายขอบเขตและความร่วมมือให้เป็นไปได้โดยดีและราบรื่นยิ่งขึ้น


บรรยากาศโดยภาพรวมการประชุม 3 วัน 2 คืน ได้ให้ผู้เข้าร่วมมารับฟังความคืบหน้าที่ทางโครงการ B4T เก็บรวมความก้าวหน้าการทำงานกับทั้ง 6 เขตนำร่อง และรับฟังรายงานผลการดำเนินการของเลขาฯ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนผลการทำงาน หรือเข้าใจภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มงานตัวเอง ภารกิจสำคัญที่ยังต้องทำต่อ พร้อมความสนับสนุนจากทางโครงการ ในระยะเวลาที่อยู่ร่วมงานกัน
นอกจากสาระความรู้คู่การทำงานแล้วทางโครงการฯก็ได้ขอขอบพระคุณพร้อมผ่อนคลายกับผู้เข้าร่วมในคืนก่อนที่จะกลับไปลุยงานกันต่อด้วยกิจกรรมสังสรรค์เล็กน้อยเพื่อเป็นการสร้างเสียงหัวเราะและกระชับมิตรไมตรีในแต่ละเขตของตัวเองและภาคีเครือข่ายจนต่อยอดมาวันสุดท้ายของการประชุมที่ในแต่ละเขตได้วางแผนการทำงานข้างหน้าเป็นแบบแผนให้ทางโครงการฯได้แสตนบายรอสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป (-: