สปสช.-กรมอนามัย ให้ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยฟรี

ยาฝังคุมกำเนิด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดปัญหาแม่วัยรุ่น สปสช.-กรมอนามัย ให้ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยฟรี

สปสช.จับมือกรมอนามัยเดินหน้านโยบาย 10ข้อ รมต.สธ.ลดปัญหาแม่วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกคุมกำเนิด ด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ์สุขภาพ ฟรี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมระบบ 30 บาท

 

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทยมีประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลและกำลังแก้ไขปัญหา คือ ปัญหาแม่วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการคลอดของวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้น โดยอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เพิ่มจาก 49.3 ใน พ.ศ. 2548 เป็น 53.8 ต่อหญิง 15 – 19 ปี จำนวนพันคน ใน พ.ศ. 2555 และพบว่าจำนวนการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี เฉลี่ยต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นจาก 240 คน ในปี 2543 เพิ่มเป็น 365 คน ในปี 2555 และยังพบว่าในปี 2556 จำนวนการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ 10 – 19 ปี ที่คลอดบุตร มีจำนวน 15,295 คน จากจำนวนการคลอดทั้งหมด 125,371 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และในจำนวนนี้ยังมี 880 คนที่คลอดลูกซ้ำเป็นท้องที่ 3 ด้วย

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ในการแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น เป็น 1ในนโยบาย 10 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต โดยมีการระบุถึงการลดอัตราการตั้งครรภ์และท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น สปสช.จึงได้ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจะให้บริการยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20ปี ที่อยู่ในภาวะหลังคลอดหรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด ในทุกสิทธิสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค)สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. โทร.1330 ซึ่งการใช้วิธีคุมกำเนิดด้วย ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิด นั้น มีระยะเวลาการคุมกำเนิดได้นาน 3ปี และ 5ปี และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาแม่วัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในครั้งที่ 2 ได้
ขอบคุณข้อมูลดีๆ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ