สถานพยาบาลที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ใส่ห่วง-ฝังยา เขตบริการสุขภาพที่ 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง

H11
แบ่งปัน