สถานพยาบาลที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ใส่ห่วง-ฝังยา เขตบริการสุขภาพที่ 3 กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

H3
แบ่งปัน