รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับเลิฟแคร์สเตชั่นดอทคอม

คลิกที่ชื่อสถานพยาบาลเพื่อดูรายละเอียดบริการและคลิกที่แผนที่เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของสถานพยาบาล
ลำดับชื่อสถานพยาบาลวันเวลาที่ให้บริการโทรศัพท์แผนที่
1.คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดีอังคาร พฤหัส เวลา 08.00 – 12.00 น. (อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครอง)02-201-1000
2.คลินิกเวชกรรมคลองเตยจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-671-1498-9
3.คลินิกเวชกรรมทุ่งครุจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-426-0673-4
4.คลินิกเวชกรรมลาซาลจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)02-7444402
5.นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทั่วไป)02-737-3595-6
6.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานครจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-988-1800
7.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาวจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทุกสิทธิ์)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-949-4788
8.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทราศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-915-5441
9.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้าจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.02-543-0007-8
10.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรีจันทร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ทั่วไป)
02-518-1820
11.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิตจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-377-0855
12.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชีจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทั่วไป)
02-988-4662
13.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูงจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-917-1312
14.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย ทั่วไป)02-327-7218
15.นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
02-948-5997
16.รักสุขภาพคลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-961-2544
17.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2จันทร์ – พฤหัส เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-949-8084
18.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-566-2302
19.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
02-928-6811
20.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-542-3813-14
21.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปัฐวิกรณ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.30 น.
02-947-9201
22.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 39จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-559-3681
23.เรือพระร่วงสหคลินิก02-897-2120 ต่อ 101-104
24.โรงพยาบาลกลาง02-220-8000 ต่อ 10210
25.โรงพยาบาลตากสิน02-437-0123 ต่อ 1110
26.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. (การคุมกำเนิดทุกชนิด, คลินิกวางแผนครอบครัว)02-326-9995, 02-326-7711 ต่อ 254, 258
27.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์02-543-1307 ต่อ 255
28.โรงพยาบาลศิริราชพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น.02-419-5995, 02-866-0225
29.โรงพยาบาลสิรินธร02-328-6900-19
30.ว.พ.คลินิกการแพทย์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-890-1011
31.วัชรพลเวชกรรมคลีนิกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-9481540
32.ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.02-391-6082 ต่อ 205
33.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.02-236-4055
34.ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.02-277-2660 ต่อ 204
35.ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. (คลินิกวางแผนครอบครัว)02-438-8387
36.ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.02-476-6495 ต่อ 1204
37.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.02-587-0618 ต่อ 2101
38.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงจันทร์ – พุธ เวลา 09.00 – 15.00 น.
พุธ เวลา 16.00 – 19.00 น. (ห่วงอนามัย-นัดหมายล่วงหน้า, วันที่มีประจำเดือน)
02-246-1553 ต่อ 104
39.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรีจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)02-540-5615-6
40.เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
02-9070542
ลำดับชื่อสถานพยาบาลวันเวลาที่ให้บริการโทรศัพท์แผนที่
1.คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดอังคาร – เสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น.02-644-6290
2.คลินิกภูมิคุ้มกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
3.คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดีอังคาร พฤหัส เวลา 08.00 – 12.00 น. (อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครอง)02-201-1000
4.คลินิกเวชกรรมลาซาลจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)02-7444402
5.นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทั่วไป)02-737-3595-6
6.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานครจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-988-1800
7.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาวจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทุกสิทธิ์)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-949-4788
8.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทราศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทั่วไป)02-915-5441
9.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้าจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.02-543-0007-8
10.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรีจันทร์ ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)02-518-1820
11.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิตอังคาร ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.02-377-0855
12.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชีจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
02-988-4662
13.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูงจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-917-1312
14.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย ทั่วไป)02-327-7218
15.นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-948-5997
16.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-949-8084
17.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-928-6811
18.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-542-3813-14
19.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปัฐวิกรณ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.02-947-9201
20.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 39จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-559-3681
21.เรือพระร่วงสหคลินิก02-897-2120 ต่อ 101-104
22.โรงพยาบาลกลางจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (MSM/ TG และประชาชนทั่วไป (เว้นวันหยุดราชการ)-ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้อง 25)02-220-8000 ต่อ 10210
23.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ประชาชนทั่วไป MSM/TG ในเวลาราชการ)
จันทร์ พุธ พฤหัส เวลา 16.00 – 20.00 น. (คลินิกรักษ์เพื่อน ให้บริการเฉพาะ MSM/TG )
02-291-9980, 02-289-7001-2 ต่อ 7823, 7824, 7890
24.โรงพยาบาลตากสิน02-437-0123 ต่อ 1110
25.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร02-326-9995, 02-326-7711 ต่อ 254, 258
26.โรงพยาบาลศิริราช02-419-5995, 02-866-0225
27.ว.พ.คลินิกการแพทย์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-890-1011
28.วัชรพลเวชกรรมคลีนิกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-9481540
29.ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองพุธ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.02-391-6082 ต่อ 205
30.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.02-236-4055
31.ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (โทรนัดล่วงหน้า)
จันทร์ พฤหัส เวลา 13.00 – 15.00 น. (กรณีโทรนัดล่วงหน้า)
02-277-2660 ต่อ 204
32.ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี02-438-8387
33.ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรอังคาร พฤหัส เวลา 08.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)02-476-6495 ต่อ 1204
34.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.02-587-0618 ต่อ 2101
35.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
พุธ เวลา 16.00 – 19.00 น.
02-246-1553 ต่อ 104
36.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรีจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)02-540-5615-6
37.เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-9070542
ลำดับชื่อสถานพยาบาลวันเวลาที่ให้บริการโทรศัพท์แผนที่
1.คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดอังคาร – เสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น.02-644-6290
2.คลินิกภูมิคุ้มกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
3.คลินิกเวชกรรมคลองเตยจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-671-1498-9
4.คลินิกเวชกรรมลาซาลจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)02-7444402
5.นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทั่วไป)02-737-3595-6
6.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานครจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-988-1800
7.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาวจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทุกสิทธิ์)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-949-4788
8.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทราศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทั่วไป)02-915-5441
9.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้าจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.02-543-0007-8
10.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรีจันทร์ ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)02-518-1820
11.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิตอังคาร ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.02-377-0855
12.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชีจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
02-988-4662
13.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูงจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-917-1312
14.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย ทั่วไป)02-327-7218
15.นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.02-948-5997
16.รักสุขภาพคลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-961-2544
17.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-949-8084
18.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-566-2302
19.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-928-6811
20.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-542-3813-14
21.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปัฐวิกรณ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.02-947-9201
22.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 39จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-559-3681
23.เรือพระร่วงสหคลินิก02-897-2120 ต่อ 101-104
24.โรงพยาบาลกลางจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, ประชาชนทั่วไป – ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 ห้อง 25)
จันทร์ พุธ พฤหัส เวลา 16.00 – 20.00 น. (คลินิกรักษ์เพื่อน (เฉพาะ MSM/ TG ทุกช่วงอายุ) – ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้อง 25)
02-220-8000 ต่อ 10210
25.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ประชาชนทั่วไป และ MSM/TG ในเวลาราชการ)
จันทร์ พุธ พฤหัส เวลา 16.00 – 20.00 น. (คลินิกรักษ์เพื่อน ให้บริการเฉพาะ MSM/TG)
02-291-9980, 02-289-7001-2 ต่อ 7823, 7824, 7890
26.โรงพยาบาลตากสินจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ประชาชนทั่วไป MSM TG (เว้นวันหยุดราชการ))
จันทร์ พุธ พฤหัส เวลา 16.00 – 20.00 น. (คลินิกรักษ์เพื่อน จันทร์ พุธ พฤหัส 16.00-20.00 น.)
02-437-0123 ต่อ 1110
27.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
จันทร์ พุธ พฤหัส เวลา 16.00 – 20.00 น. (คลินิกรักษ์เพื่อน MSM/TG)
02-326-9995, 02-326-7711 ต่อ 254, 258
28.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์02-543-1307 ต่อ 255
29.โรงพยาบาลศิริราชอังคาร เวลา 08.00 – 12.00 น. (ทีม PED ID )
พุธ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทีม ID Adult)
02-419-5995, 02-866-0225
30.โรงพยาบาลสิรินธร02-328-6900-19
31.ว.พ.คลินิกการแพทย์จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (โทรนัดล่วงหน้า(ติดต่อคุณยุพารัตน์))02-890-1011
32.วัชรพลเวชกรรมคลีนิกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-9481540
33.ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองพุธ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.02-391-6082 ต่อ 205
34.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.02-236-4055
35.ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (โทรนัดล่วงหน้า)
จันทร์ พฤหัส เวลา 13.00 – 15.00 น. (กรณีโทรนัดล่วงหน้า)
02-277-2660 ต่อ 204
36.ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี02-438-8387
37.ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรอังคาร พฤหัส เวลา 08.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)02-476-6495 ต่อ 1204
38.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.02-587-0618 ต่อ 2101
39.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง02-246-1553 ต่อ 104
40.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรีจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)02-540-5615-6
41.เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.02-9070542
ลำดับชื่อสถานพยาบาลวันเวลาที่ให้บริการโทรศัพท์แผนที่
1.คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดอังคาร – เสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น.02-644-6290
2.คลินิกเวชกรรมคลองเตยจันทร์ – พฤหัส เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
02-671-1498-9
3.คลินิกเวชกรรมลาซาลจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ทั่วไป)
02-7444402
4.นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังจันทร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (วัคซีนเด็ก)
อังคาร เวลา 08.00 – 20.00 น. (ฝากครรภ์)
พุธ – พฤหัส เวลา 08.00 – 20.00 น. (เบาหวาน, ความดัน, เรื้อรัง)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทั่วไป)
02-737-3595-6
5.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานครจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า-ทั่วไป)
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-988-1800
6.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาวจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทุกสิทธิ์)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-949-4788
7.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทราจันทร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (วัคซีนเด็ก)
อังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น. (ฝากครรภ์)
พุธ เวลา 08.00 – 16.00 น. (โรคเรื้อรัง)
พฤหัส เวลา 08.00 – 16.00 น. (โรคเรื้อรัง)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-915-5441
8.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้าจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 15.00 น.
02-543-0007-8
9.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรีจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า-วัคซีนเด็ก)
จันทร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
อังคาร เวลา 08.00 – 17.00 น. (ฝากครรภ์)
พุธ – พฤหัส เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า-เบาหวาน)
พุธ – พฤหัส เวลา 13.00 – 17.00 น. (ช่วงบ่าย-ความดัน)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ทั่วไป)
02-518-1820
10.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิตจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-377-0855
11.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชีจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า-วัคซีนเด็ก)
จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
อังคาร เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า-ฝากครรภ์)
อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย-ทั่วไป)
พุธ – พฤหัส เวลา 08.00 – 16.00 น. (โรคเรื้อรัง)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (คัดกรองมะเร็งปากมดลูก)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-988-4662
12.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูงจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-917-1312
13.นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้จันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (ทั่วไป)
อังคาร เวลา 08.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า ทั่วไป)
อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงบ่าย ทั่วไป)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ทั่วไป)
02-327-7218
14.นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
02-948-5997
15.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-949-8084
16.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
02-566-2302
17.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
02-928-6811
18.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.30 น.
02-542-3813-14
19.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปัฐวิกรณ์จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.30 น.
02-947-9201
20.เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 39จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.
02-559-3681
21.โรงพยาบาลตากสิน02-437-0123 ต่อ 1110
22.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร02-326-9995, 02-326-7711 ต่อ 254, 258
23.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์02-543-1307 ต่อ 255
24.ว.พ.คลินิกการแพทย์จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (มีค่าใช้จ่ายในการบริการ)02-890-1011
25.วัชรพลเวชกรรมคลีนิกจันทร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (วัคซีนเด็ก)
อังคาร เวลา 08.00 – 18.00 น. (ฝากครรภ์)
พุธ – พฤหัส เวลา 08.00 – 18.00 น. (โรคเรื้อรัง)
ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. (หอบหืด)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
02-9481540
26.ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองพุธ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.02-391-6082 ต่อ 205
27.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา02-236-4055
28.ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี02-438-8387
29.ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.02-476-6495 ต่อ 1204
30.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.02-587-0618 ต่อ 2101
31.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง02-246-1553 ต่อ 104
32.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรีจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (ทั่วไป)
ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (วัณโรค)
02-540-5615-6
33.เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรมจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
02-9070542