สถานที่ที่เลือกไป อาจเปลี่ยนให้เราเป็นอีกคน

เพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมบางคนถึงชอบอยู่ติดบ้านไม่อยากออกไปไหนเลย แต่สำหรับบางคนถ้าให้อยู่บ้านนานๆ จะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย ต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะออกไปข้างนอกบ้านให้ได้

ถ้าอยากรู้ล่ะก็ มาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่า

ที่ผ่านมานักวิจัยจำนวนมากได้พยายามหาความเชื่อมโยงว่าสถานที่โปรดของแต่ละคน ว่ามีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของพวกเขาหรือไม่

ซึ่งการศึกษาล่าสุดได้ระบุว่า กลุ่มคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ มีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างทางความคิด มีความพิถีพิถัน มีความสนใจต่อสิ่งภายนอก และมีความวิตกกังวลที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มคนซึ่งชอบใช้เวลาส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ภายในบ้าน

การค้นพบนี้ยังได้ให้ความเห็นอีกว่า สถานที่ที่เราเลือกไปบ่อยๆ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการกระทำในช่วงขณะหนึ่งเท่านั้น แต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเราไปตลอดเลยก็เป็นได้

โดยสถานที่แต่ละประเภทจะดึงดูดคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเป็น Extrovert กับ Introvert ของแต่ละคน ซึ่งงานวิจัยของ Gabriella Harari และ Sandra Matz ได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 2,350 คน ทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพของคน กับสถานที่ซึ่งพวกเขาใช้เวลาด้วย

หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามสั้นๆ หลายครั้งต่อวัน ตลอดช่วง 2 อาทิตย์ ในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งพวกเขาใช้เวลา รวมไปถึงความรู้สึกในช่วงนั้น ก็ได้ข้อมูลประมาณ 63,000 ชุด ที่สามารถแบ่งสถานที่ออกเป็น 10 ประเภท คือ บ้าน, ที่ทำงาน, ห้องสมุด, ร้านกาแฟ, มหาวิทยาลัย, ชมรม, บ้านเพื่อน, ฟิตเนส, ศาสนสถาน, ห้างสรรพสินค้า และ ขณะอยู่บนยานพาหนะ

พอนำข้อมูลที่ได้มาเทียบกับลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้อธิบายบุคลิกภาพและสภาพทางจิตใจของมนุษย์ ผลก็ออกมาว่าสถานที่แต่ละแห่ง สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มคนที่มีความเป็น Extrovert จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับสถานที่ซึ่งมีความเป็นสาธารณะ เทียบกับคนที่มีความเป็น Introvert ค่อนข้างสูง จะเลือกอยู่ในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวกว่า

งานวิจัยในครั้งนี้เลยช่วยตอบคำถามเราว่า ทำไมคนแต่ละคนถึงตอบสนองกับสถานที่แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน เหตุผลก็เพราะแต่ละคนมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป บางคนทำงานได้ดีเวลาอยู่ที่บ้านซึ่งไม่มีผู้คน แต่สำหรับคนที่มีความเป็น Extrovert นั้นจะชื่นชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่สาธารณะซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ที่ได้จากการค้นพบในครั้งนี้ อาจช่วยให้หลายคนลองใช้การเปลี่ยนสถานที่ เพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้น อย่างเช่น บางคนที่รู้สึกหงุดหงิดบ่อยๆ ในเวลาที่อยู่บ้าน ก็ลองออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หรือไปเล่นบ้านเพื่อนดูบ้าง เผื่อจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น ส่วนใครที่อยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกถึงความวุ่นวายอึกทึก อาจกลับมานั่งเงียบๆ ที่บ้านก็ได้

เพราะไม่มีสถานที่ไหนเหมาะสำหรับทุกคน เราเลยต้องพยายามหาสถานที่ซึ่งเหมาะกับตัวเราเอง

#####

ที่มา:
https://news.stanford.edu/2020/06/11/who-we-are-depends-on-where-we-are/