ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่มีคลินิกตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับ

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่อยู่

โทรศัพท์

เวลาให้บริการ

1.

ศูนย์บริการสาธารณสุข บางซื่อ

เลขที่ 596 ถ.เตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

02-587-0618 ต่อ

205,2102

ทุกวันทำการ

08.00-12.00 น.

2.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

เลขที่ 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

02-246-1553 ต่อ104

ทุกวันทำการ
08.00-12.00
น.และ

อังคาร,พฤหัสบดี

13.00-16.00 น.

3.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9ประชาธิปไตย

เลขที่ 257/1 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กรุงเทพฯ

02-282-8494

ต่อ 201,202

ทุกวันทำการ

08.00-12.00 น.

4.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21วัดธาตุทอง

เลขที่ 214 ถนนสุขุมวิท(ภายในวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

02-391-6082

จันทร์,ศุกร์

08.00-12.00 น.

5.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23สี่พระยา

เลขที่ 383/4  ถ.สี่พระยา  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

02-236-4055

ต่อ 101,106

อังคาร

08.00-12.00 น.

6.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25ห้วยขวาง

เลขที่  2  ถ.ประชาอุทิศ  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

02-277-2660

ต่อ 204

ทุกวันทำการ

8.00-12.00 น.

7.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

เลขที่  124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

02-860-8210

ต่อ 311

ทุกวันทำการ

08.00-16.00 น.

8.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร

เลขที่  27/21  ริมถนนวุฒากาศ  49 แขวงบ้างค้อ เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ

02-476-6439

ต่อ 1331

อังคาร,พฤหัสบดี

08.00-12.00 น.

9.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43มีนบุรี

เลขที่  39  หมู่  1  ถนนสีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

02-540-5616

ต่อ 201

ทุกวันทำการ

08.00-16.00 น.