ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อศูนย์
บริการสาธารณสุข
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เลขที่ 3-5 ถ. เจริญกรุงวังบูรพาภิรมย์ พระนครกรุงเทพมหานคร 10200 022227874
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ (ใหม่) เลขที่ 507 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022517735-37
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เลขที่ 596 ถ. เตชะวณิช แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800
025870618
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง  เลขที่ 4395  ถ.ประชาสงเคราะห์  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  022461553
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุุฬาลงกรณ์ เลขที่  344  ซอยจุฬาลงกรณ์22  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 02-216-1297
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง เลขที่ 426  ถนนพิษณุโลก
แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
เลขที่ 663  ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา  กทม.  10120
022843427-8
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง เลขที่ 23 ซอยอุดมสุข 18
ถนนสุขมวิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-361-6760-2
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เลขที่ 257/1  ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200 02-282-8494
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท เลขที่  722  ซ.สุขุมวิท  30
ถ.สุขุมวิท  แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
02-258-4892
11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์ เลขที่ 51/13  ซ.ประดิพัทธ์  7
ถ.ประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กทม.  10400
022711122
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ เลขที่ 860/37  ซ.ประดู่  40
ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม.10120
02-291-7637-8
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช เลขที่ 527  ซ.อาเนี้ยเก็ง
ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์  กทม.  10100
02-222-7875
14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง เลขที่ 21  ซ.จันทร์  42
ถ.จันทร์  แขวงพระยาไกร
เขตบางคอแหลม  กทม.  10120
02-211-2353
15 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว เลขที่ 179/1  ซ.ลาดพร้าว  41
ถ.ลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง  กทม.  10310
02-541-8380
16 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพีนี เลขที่ 162/82  ซ.ปลูกจิต
ถ.พระราม  4  แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน  กทม.  10330
02-258-4892
17 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1
ถ.เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร  กทม. 10900
02-589-5768
18 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล เลขที่ 863/2  ซ.วัดไผ่เงิน
ถ.จันทร์  แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม  กทม.10120
02-211-0860
19 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เลขที่  675  ถ.วงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กทม.  10800
02-910-7314
20 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย เลขที่  29/1  ซ.เฉลิมเขต  2
ถ.พลับพลาไชย  แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กทม.  10100
02-223-0004
21 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เลขที่  214  ถนนสุขุมวิท  (ภายในวัดธาตุทอง)  แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา  กทม.  10110
02-391-6082
22 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ เลขที่  235  ซ.อ่อนนุช  35  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม. 10250 02-321-8813, 02-321-2683
23 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เลขที่  383/4  ถ.สี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กทม.  10500 02-236-4055  ,02-233-0782
24 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เลขที่  62  พหลโยธิน  45
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม.  10900
 02-599-9607
25 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง เลขที่   2  ถ.ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกทม. 10310
02-276-3904
26 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ถนนสายเทศบาลสาย  1
แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กทม.  10600
02-465-0014
27 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เลขที่  359  ถ.เทอดไท  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กทม.  10600 02-465-1000
28 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี เลขที่  124/16  ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน  กทม.  10600 02-437-2009, 02-438-8387
29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เลขที่  27/21  ริมถนนวุฒากาศ  49
แขวงบ้างค้อ  เขตจอมทอง กทม.  10150
02-476-6493-96
30 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เลขที่  164/79  ซ.กิตติชัย
ถ.บางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 02-423-0234
31 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร  เลขที่  252  ซ.จรัญสนิทวงศ์  84/1  ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700
02-434-7303-5
32 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก เลขที่  91  ซ.สุขุมวิท  64/1
แขวงบางจาก  เขตพระโขนง
กทม. 10260
02-331-9114
33 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงส์รัตนาราม  เลขที่  127 ซ.วังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-472-5895
34 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เลขที่  151  ซ.สายทิพย์  สุขุมวิท  56  ถ.สุขุมวิท  แขวงบางจาก
เขตพระโขนง  กทม. 10260
02-331-9438
35 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เลขที่  4  ซ.รามคำแหง  40 (เสริมมิตร) ถ.รามคำแหง  แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ  กทม. 10240
02-375-3550
36 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล เลขที่  779/2  เชิงสะพาน
เจริญนภร  8  ถ.เจริญนคร
แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี กทม. 10600
02-468-2597
37 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา เลขที่  2044  ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กทม. 10250
02-362-5238-40
38 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ บำเพ็ญ เลขที่  72  สี่แยกเกียกกาย
ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต  กทม.10300
02-468-2597
39 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ เลขที่  46  ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
02-427-7949,  02-428-4406
40 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เลขที่  578  ซ.เพชรเกษม 90
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค  กทม. 10160
02-421-2147-9
41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เลขที่  139  ถนนอาจณรงค์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10250
 02-240-2056
42 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา เลขที่  121 หลังเขตบางขุนเทียน เลขที่  1  ซ.พระรามที่  2 ซ.  54  แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150
02-416-8318
43 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี เลขที่  39  หมู่  1 ถนนสีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กทม. 10510 02-540-7154,  02-540-5615-6
44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก เลขที่  96/5  ม.9  ถ.สุวินทวงศ์
ลำผักชี  หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
02-988-1633
45 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง เลขที่  361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า  แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
02-543-0746,  02-543-0746 ต่อ 404
46 ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ เลขที่  523/2  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-329-0320
47 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เลขที่  28  ซอยบางแวก 92 แขวง
คลองขวาง  เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
02-410-1810
48 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เลขที่  40 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือ  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10162
02-421-2147-9
49 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เลขที่  7/2  หมู่ 4  แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
02-424-9410
50 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม เลขที่  190  ม.1 ถ.เสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
02-375-2897, 02-378-1601
51 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เลขที่  12/10  ซ.พหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 02-270-1985, 02-279-8972
52 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก เลขที่  2000/30  ถ.ประสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 02-276-5996, 02-277-6112
53 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง หมู่บ้านการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง  หมู่  2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 02-575-2650-2
54 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม เลขที่  410  หมู่  2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 02-426-3514
55 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เลขที่  27/4  ซอย 48
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
02-294-3247
56 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เลขที่  43/1 หมู่  12
ถนนนวลจันทร์  ซอยนวลจันทร์
แขวงบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
02-184-6293-5
57 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เลขที่  226  หมู่  5
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม. 10250
02-396-1866
58 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม เลขที่ 1/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30
ถ.สุขสวัสดิ์ ข.บางปะกอก
เขต ราษฎร์บูรณะ  กทม. 10140
02-427-7512
59 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ เลขที่ 46 ซอยประชาอุทิศ 90
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
02-464-3057
60 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เลขที่  60 ม.4 ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210 02-565-5257
61 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ เลขที่  19/5 หมู่ 3 ถนนสายไหม
ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
02-536-0163
62 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ ฯ เลขที่  68 ซ.ศาลธนบุรี  17  แยก 5 ถ.สายศาลธนบุรี  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 02-455-5804
63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ เลขที่  1/1 ถ.เย็นจิตร์  12
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
02-675-9945-6
64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา เลขที่  1 ซ.เลียบคลองสอง 10 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 02-548-0495-8 ต่อ 22
65 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน เลขที่ 3  ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 02-453-0526
66 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม เลขที่  4/98 ซ.โชคชัย 4 แยก 39
หมู่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
02-539-4828
67 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เลขที่  3 ถนนอุทยาน  แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม.
02-441-4680-4
68 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง เลขที่ 1 ซ.รามคำแหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 02-372-2225-7