ร้านยา…เพื่อนใกล้บ้าน

ร้านยา…เพื่อนใกล้บ้านวัยรุ่น  พร้อมส่งต่อบริการด้านสุขภาพเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
“ร้านขายยา” ที่ให้บริการมากกว่าแค่ขายยาหรือให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา  เพราะร้านขายยาแห่งนี้ส่งต่อบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและเป็นมิตรให้กับวัยรุ่น  พบกับ ภญ. ดร. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ  นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและแนวคิดในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับวัยรุ่น