รู้ผลเลือด HIV เร็ว รักษาได้!

0
52

วิธีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี นอกจากการตรวจหาแอนติบอดี้ที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาภายหลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีแล้ว (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.lovecarestation.com/?p=33136) การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง คือ การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Amplification Testing) ซึ่งเป็นการตรวจหาตัวเชื้อเอชไอวีโดยตรง โดยสามารถตรวจได้หลังจากที่เรามีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีมา ๕ วันขึ้นไป (อยากรู้ว่าเสี่ยงไหม คลิก http://www.lovecarestation.com/?p=33026)

การตรวจแบบ NAT นี้ สามารถตรวจได้ที่คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

หากประเมินแล้วว่าตัวเองมีความเสี่ยง รีบไปตรวจกันเลยนะ เพราะเดี๋ยวนี้ “เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้” แล้ว

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้ใครมีโอกาสเสี่ยง ‘ท้องไม่พร้อม’ ?
บทความถัดไปซื้อยาทำแท้งจาก ’เน็ตดีไหม?
"เลิฟแคร์สเตชั่น" ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ภายใต้การสนับสนุนของ UNICEF ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนระบบบริการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) เพื่อร่วมกันสร้าง บริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น ให้เลิฟแคร์สเตชั่นเป็นคลังข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น การให้การปรึกษาออนไลน์ที่เป็นมิตร ทางเลือกเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ ฯลฯ