รู้ผลเลือด HIV เร็ว รักษาได้!

วิธีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี นอกจากการตรวจหาแอนติบอดี้ที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาภายหลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีแล้ว (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.lovecarestation.com/?p=33136) การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง คือ การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Amplification Testing) ซึ่งเป็นการตรวจหาตัวเชื้อเอชไอวีโดยตรง โดยสามารถตรวจได้หลังจากที่เรามีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวีมา ๕ วันขึ้นไป (อยากรู้ว่าเสี่ยงไหม คลิก http://www.lovecarestation.com/?p=33026)

การตรวจแบบ NAT นี้ สามารถตรวจได้ที่คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

หากประเมินแล้วว่าตัวเองมีความเสี่ยง รีบไปตรวจกันเลยนะ เพราะเดี๋ยวนี้ “เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้” แล้ว