รู้จักกับ ห่วงอนามัย แบบ “ก้างปลา”

หนึ่งในห่วงอนามัยที่เป็นที่นิยมก็คือ “ห่วงอนามัยหุ้มทองแดง”
ซึ่งเจ้าอุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดนี้ จะมีโลหะทองแดงพันอยู่รอบๆ
ห่วงอนามัยอย่างเห็นได้ชัด โดย “Inara CU375” คือหนึ่งในห่วง
อนามัยชนิดที่ว่า ลักษณะจะเป็นมีขดลวดทองแดงอยู่ที่ก้านตรง
กลางในปริมาณพื้นผิว 375 ตร.มม. และมีห่วงรูป #ก้างปลา ที่

สำคัญใช้ทนทานได้ถึง 5 ปี เลยทีเดียว!

ส่วนการทำงานของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ ทันทีที่ใส่มันเข้าไปในน้อง
สาว เจ้าห่วงอนามัยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โพรงมดลูก
ทำให้มีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นในเยื่อบุโพรงมดลูก อีกทั้งสารทอง
แดงจากห่วงอนามัยยังทำให้ สารบางชนิดในโพรงมดลูกสูงขึ้น
ทำให้เกิดความผิดปกติของการตกไข่ ส่งผลให้ไม่อสุจิสามารถ

ปฏิสนธิ หรือฝังตัวในเยื่อมดลูกได้

ถ้าไม่มั่นใจว่าใครจะรักเราเท่าตัวเองหรือไม่ มี “ห่วง” ไว้ป้องกันก็

ไม่เสียหาย ห่วงใยตัวเรา ด้วยห่วงอนามัย ทั้งปลอดภัย และ

ปลอดเรื่องท้องไม่พร้อมด้วย!! 😀

 

เครดิต : DKT Thailand  ♡