รับบุตรบุญธรรม

ท้องไม่พร้อม
สถานที่ติดต่อยื่นเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
  • ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ตั้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)                           เลขที่ 225 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-354-7500,02-354-7509
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด(ยกเว้นกรณีรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ)
  • องค์การสวัสดิภาพเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับบุตรบุญธรรม                           (ตาม พรบ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม) 4 องค์การ ได้แก่
สถานที่รับบุตรบุญธรรม การติดต่อ
  1.     สหทัยมูลนิธิ                                                  850/33 ซอยปรีดีพนมยงค์36 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  : 02-381-8834-6  โทรสาร   : 02-381-8837  Email  : ino@sahathai.org​
2.     มูลนิธิมิตรมวลเด็ก                                                 25 ซอยรณชัย2 ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  : 02-279-1058-9  โทรสาร  : 02-617-1995  Email  : info@ffac-foundation.org
3.     มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
440 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท กม.145 ตำบลหนองปรือ             อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20260
โทรศัพท์  : 038-716-628  โทรสาร  : 038-871-6629  Email  : info@fr-ray.org
4.  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย                      ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนัง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์  : 02-256-4207,02-256-4209  โทรสาร  : 02-256-4399  Email  : trcch@redcross.or.th