รวมพลังแกนนำ! เพื่อการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น

“น้อนเป็ด!”
“ก้าบก้าบบ!”

นั่นคือเสียงเรียกพลัง และความพร้อม ของแกนนำเยาวชนในการร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะ พื้นที่ 6 เขตนำร่อง” ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการสนับสนุนจากแหล่งทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้ 2 โครงการเพื่อเยาวชน คือ โครงการ Bangkok Teenage Pregnancy Prevention Project : B4T และ โครงการ Lovecare <3 ซึ่งในค่ายนี้ เรามีเหล่าลูกเป็ดที่มาแสดงพลัง จากสภาเด็กและเยาวชน หรือแกนนำเยาวชน ใน 6 เขต ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดินแดง, ปทุมวัน, บางเขน, ประเวศ, จอมทอง, หนองแขม พร้อมผู้ดูแล รวมกันกว่า 74 คน (ลูกเป็ด) เลยทีเดียว

กิจกรรมครั้งนี้ได้มีธีมงาน คือ “เป็ดก้าบก้าบ” เนื่องจากเป็ดมีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมรอจะต่อยอดไปสู่ความเฉพาะทางในแต่ละความสามารถที่ตัวเองถนัด ทั้งนี้สีเหลือง ยังแสดงถึงความมีชีวิตชีวา สดใส ท้าทาย ไม่ต่างอะไรกับ “แกนนำเยาวชน” ของพวกเราในครั้งนี้เลย แต่ทั้งนี้ ธีมงานนี้ ไม่ได้มีส่วนสำคัญมากไปกว่า การที่น้อง ๆ เยาวชน ได้เข้ามาร่วมเพิ่มพูนทักษะ, ความรู้, และความสัมพันธ์ กันในค่ายอย่างจุใจ!

ทักษะ และ ความรู้ ต่าง ๆ ที่ได้มีให้เรียนรู้กันในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีด้วยกันมากมาย อาทิ ทักษะการเป็นแกนนำเยาวชน ได้แก่ ทักษะการฟัง, การถาม, การสะท้อน, การเห็นต่างแต่เหมือนกัน, การมองภาพอนาคต, และการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ต่อมาเป็น ความรู้สุขภาวะเพศวิถีศึกษา ได้แก่ การคุมกำเนิด, ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม, ความเชื่อเรื่องเพศ, ความรู้เรื่องความเสี่ยงเอดส์, สุขภาพจิตวัยรุ่น, และ Stop Bullying อีกทั้งยังมีการเติมข้อมูลเน้นย้ำเรื่องสิทธิของวัยรุ่น รวมกับ พระราชบัญญัติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี พ.ศ. 2559

นอกจากสาระความรู้คู่การทำงานแล้ว ก็ได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ให้แกนนำเยาวชนรุ่นเดิม ที่มาช่วยสร้างสีสันในกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างแกนนำด้วยกันเอง มาคอยช่วยดูฐานกิจกรรม ดูความเรียบร้อย ดูความต้องการของน้อง ๆ และคอยสนับสนุนกันตลอดงาน ทั้ง 9 แกนนำ จากทางสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง, ปทุมวัน, ประเวศ, และหนองแขม จนสุดท้ายก็ได้มีการบอกเล่าประสบการณ์การเป็นแกนนำเยาวชน จากแกนนำเยาวชนรุ่นเดิม แล้วมาร่วมกันวางแผนการทำงานแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อไป (-: เป็นนิมิตรหมายอันดีที่เราจะได้ร่วมงานกับพลังงานที่สดใสอย่างนี้กันอีกต่อไป แล้วพบกันนะก้าบก้าบบ!