ประเทศไทยมีบริการยุติการตั้งครรภ์(ทำแท้ง)ในกรณีท้องไม่พร้อมหรือไม่

แม้…
กฎหมายของประเทศไทย จะเปิดทางให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดไว้แต่เพราะการทำแท้งโดยเฉพาะในกรณีท้องไม่พร้อมยังเป็นที่ถกเถียงกันในบ้านเรา(และในประเทศต่างๆทั่วโลก)ว่าผิดบาปหรือไม่ หรือผู้หญิงควรมีสิทธิตัดสินใจได้เองหรือไม่ อีกทั้งการไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และการตีความการเข้าเกณฑ์แตกต่างกัน ทำให้แพทย์และสถานพยาบาลจำนวนมากเกิดความลังเล และไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์
ก่อนอื่น ต้องเข้าใจความจริงต่อไปนี้
  1. ประเทศไทยมีสถานพยาบาลจำนวนมากที่ไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีท้องไม่พร้อม แต่ก็ไม่ทั้งหมดมีบางแห่งที่ให้บริการได้ด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป
  2. ประเทศไทยมีโรงพยาบาลจำนวนมาก ที่มีบริการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อมที่“คลินิกวัยรุ่น”และ“ศูนย์พึ่งได้”บริการแตกต่างกันไปตามความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หลังปรึกษาแล้ว ไม่ใช่ทุกแห่งที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์แต่ก็ช่วยให้เราคลี่คลายปัญหาและส่งต่อบริการที่ปลอดภัยได้
  3. ประเทศไทยมีสายโทรศัพท์ปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม ที่เชื่อถือได้วิธีการดูว่าเชื่อถือได้หรือไม่ คือผู้ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์รับฟังปัญหาเรา ให้เราคลี่คลายปัญหาและมีทางออก ไม่ได้มุ่งเน้นขายยาทำแท้ง
  4. การที่มีแหล่งบริการน้อยจึงมีผู้ฉวยโอกาสขายยาทำแท้งตามเว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่บอกไม่ได้ว่าเป็นยาจริงหรือปลอมขนาดยาและวิธีใช้สอดคล้องกับอายุครรภ์หรือไม่และบางเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ปลอมเพราะใช้ชื่อโรงพยาบาลหรือองค์กรสาธารณกุศลเป็นชื่อเว็บไซต์
                                                                    ขอบคุณข้อมูลดีๆ : หนังสือชีวิตมีทางเลือก
มูลนิธิแพธทูเฮลท์