ยาทำแท้งคืออะไร ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง?

ยาทำแท้ง

ยาทำแท้งที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ ประกอบด้วยยา 2 ชนิด คือ

  1. Mifepristone หรือ RU486 (200 มิลลิกรัม) ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่30ธันวาคม2557เพื่อใช้ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 9สัปดาห์ และ
  2. Misoprostal หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cytotec (200 ไมโครกรัม) ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อการรักษาโรคกระเพาะ และรักษาโรคทางนรีเวช เป็นยาควบคุมพิเศษ หาซื้อตามร้านขายยาไม่ได้ต้องใช้ภายใต้การกำกับของแพทย์
แม้ว่ายา Mifepristone และ Misoprostal จะขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้ว แต่ยาทั้งสองยังมีการควบคุมที่เข้มงวด อีกทั้งสถานบริการของรัฐและเอกชนส่วนน้อยเท่านั้นที่มียานี้ให้บริการ จึงทำ ให้มีผู้ฉวยโอกาสนำยาไปขายในราคาที่ค่อนข้างแพงมากตามเว็บไซต์ทั้งๆที่ยามีราคาค่อนข้างถูก(เช่น Misoprostal ราคาต้นทุนไม่ถึง 20 บาทต่อเม็ด)

โดยทั่วไป ยาทั้งสองชนิดนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่มีข้อห้ามสำหรับการใช้ยาสองตัวในกรณีต่อไปนี้
1.เป็นโรคไต หรือโรคต่อมหมวกไตขั้นรุนแรง
2.เป็นโรคเลือดขั้นรุนแรง มีภาวะเลือดออกไม่หยุด
3.เป็นโรคปอดรุนแรง หรือหอบหืด ต้องใช้ยาควบคุมอาการ
4.การตั้งท้องนั้น เป็นท้องนอกมดลูก (เกิดได้1-2% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดต้องตรวจอัลตราซาวด์เท่านั้นจึงจะทราบ)

ชีวิตมีทางเลือก เลิฟแคร์สเตชั่น