ยาทำแท้ง จริงหรือหลอกดูยังไง

จะดูว่าเป็น ยาจริง-ยาปลอม ได้อย่างไร ….?
ตอบ : “ไม่สามารถรู้ได้เลย” ยกเว้นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการเท่านั้น 
การพิจารณาจากแหล่งที่มาของยาอาจช่วยได้ เช่น

หากพบแหล่งขายยาที่ให้บริการในลักษณะต่อไปนี้ให้ระมัดระวังว่าอาจได้ ยาปลอม ขนาดยา และวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง
1.ไม่มีการซักถามอายุครรภ์ หรืออ้างว่าใช้ยาได้ในทุกอายุครรภ์
2.ไม่มีการซักประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัว
3.กำหนดขนาดยาและอายุครรภ์ไว้โดยระบุว่าอายุครรภ์ที่มากขึ้นให้ใช้ยามากขึ้น (อันตรายมาก เพราะการใช้ยามากขึ้นในอายุครรภ์มาก จะทำให้มดลูกแตกและเสียชีวิตได้)
4.แหล่งที่ขายยาดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีหน่วยงานอ้างอิง หรือแอบอ้างชื่อหน่วยงานอื่นๆ