ยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม?

ยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน : เป็นการคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ใช้หลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดโอกาสท้อง เช่น ไม่ได้คุมเลย ลืม คุมผิดพลาด ไม่ได้วางแผน เป็นต้น

วิธีการกินที่ถูกต้อง คือ กินยาพร้อมกันทั้งสองเม็ดหรือกินทีละเม็ดห่างกัน 12 ชม. โดยต้องกินภายใน 120 ชม. หลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน การกินทั้งสองวิธีนี้ถ้าใช้ได้เร็วก็จะได้ผลดี

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น : การกินยาคุมฉุกเฉินอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง

คำเตือน :  ไม่ควรนำยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมาใช้แทนวิธีการคุมกำเนิดปกติ เพราะวิธีนี้มีประสิทธิภาพต่ำกว่า และทำให้มีโอกาสท้องได้สูงหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

คุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม
เลิฟแคร์สเตชั่น