ยาคุมฉุกเฉิน+ตกไข่ ส่งผลต่อกันไหม?

Q : มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ลองนับดูอยู่ในช่วงตกไข่พอดี
1. ยาคุม ฉุกเฉิน ทานไปช่วงนั้นมีผลหรือเปล่าคะ  ?
2. ยาคุม ฉุกเฉิน จะชะลอการตกไข่ถ้าตกไข่แล้วก็จะลดการเกิดการฝังตัวของตัวอ่อนในกรณีที่ตกไข่ไปแล้วแล้วจริงหรือไม่ค่ะ ?

พี่เลิฟแคร์ :ยาที่กินไปช่วงนั้นไม่มีผลเรื่องการยับยั้งการตกไข่เพราะตกไปแล้ว แต่ที่ช่วยได้คือยาไปทำให้มูกที่ปากมดลูกเหนียวข้น ยากที่อสุจอจะฝ่าไปได้ แต่ก็ไม่รับประกัน 100% อาจมีตัวที่แข็งแรงผ่านไปได้ แต่..กรณีที่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้ว ยาจะทำให้ผนังมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัว (กินไป 1-2 สัปดาห์จะมีเลือดมา)