ภาวะช่องคลอดอักเสบ (Vaginitis)

ช่องคลอดอักเสบ

เกิดได้กับผู้หญิงทุกช่วงอายุ  พบบ่อยในช่วงวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน  การใช้อุปกรณ์เวลามีเพศสัมพันธ์  รวมถึงการสวนล้างช่องคลอดบ่อยๆ   เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้

  • เชื้อ Trichomonas อาการ ทำให้เกิดตกขาวสีเหลืองเขียวปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น ตกขาวมีลักษณะเป็นฟอง ร่วมกับมีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์  ปวดท้องน้อย  อาจมีอาการคันช่องคลอด ทำให้เกิดการอักเสบที่ท่อปัสสาวะได้
  • เชื้อรา (Candida) อาการ  มีตกขาวสีขาวจัดจำนวนมากเป็นกลุ่มก้อน ดูเหมือนนมบูด  ไม่มีกลิ่น  คันและระคายเคืองมาก  อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกบวม  อาจปัสสาวะแสบขัดตอนสุด และแสบขณะมีเพศสัมพันธ์
  • เชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis) อาการ มักมีตกขาวสีขาวเทาปริมาณมากและมีกลิ่นเหม็นมาก  กลิ่นจะรุนแรงมากหลังจากมีเพศสัมพันธ์  คล้ายกลิ่นปลาเน่า