พลังเยาวชน ยุติเอดส์

วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ทั้งระดับมัธยม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย รวมพลังกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ ปทุมธานีและนนทบุรีกว่า 80 คน รณรงค์เนื่องในวันเอกส์โลก 2562 ซึ่งปีนี้น้องๆ ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน 5 แห่ง 

ที่แรก คือน้องๆ ส่วนหนึ่งได้ไปร่วมวิ่งในงาน HIV RUN 2019 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทำให้น้องๆ ได้ออกกำลังกาย และร่วมแสดงพลังของการช่วยยุติเอดส์

แห่งที่สอง น้องๆ บางส่วน ร่วมออกบูธเลิฟแคร์ ในงาน Run For Hug 2019 “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” ณ สวนจตุจักร จัดโดยมูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร น้องๆ ได้ชวนๆ คนที่มาวิ่ง ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ทำความเข้าใจเรื่องวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลานวัยรุ่น เพื่อลดช่องว่าง ทำให้เด็กกล้ามาพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มากขึ้น ผ่านเกมบันไดงู

หลังจากหายเหนื่อยจากการวิ่งที่จุฬาฯ แล้ว น้องๆ แกนนำได้เคลื่อนตัวไปยังชุมชนคลองเตยและมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นแห่งที่สาม โดยรถแห่ 2 คัน เพื่อให้ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์ สิทธิการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV และสร้างความตระหนักว่าเอชไอวีเป็นเรื่องใกล้ตัว รู้เร็วรักษาเร็ว และผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ผ่านพลังเสียงของเยาวชนที่มีเครื่องขยายเสียงเป็นตัวกลางสื่อสารกับประชาชนทั่วไปตลอดทาง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนบริเวณนั้น ที่เดินผ่าน ตลอดสองข้างทางเป็นอย่างดี เยาวชนรวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป จากนั้นแบ่ง 3 สายเพื่อเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์ในชุมชน 70 ไร่ ชุมชนล็อค 1-3 และล็อค 4-6 พร้อมกับแจกถุงยาง อุปกรณ์ป้องกันทั้งโรคและท้อง

หลังจากจบภารกิจช่วงเช้า น้องๆ จากชุมชนคลองเตยและสวนจตุจักร มารวมตัวกันที่ใจกลางเมืองอีกครั้ง ณ สยามแสควร์วัน ซึ่งมีการจัดบูธเลิฟแคร์ AIDS Day 2019 ชวนคนเดินสยามมาสนุกกับวิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ รวมถึงยา PrEP และ PEP ทำความเข้าใจเรื่อง HIV และเอดส์ ผ่านเกมประใครจอง (ประคองใจ) รับของรางวัลฟรีมากมาย อีกทั้งยังมีการจัดขบวนทรูป (Troop) ในบริเวณห้างฯ เชิญชวนตอบแบบสอบถามวันเอดส์โลก และมาร่วมสนุกกับบูธเลิฟแคร์ ซึ่งแห่งที่สี่นี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก ทั้งมาเดี่ยว มาเป็นคู่ มาเป็นครอบครัว และหมู่คณะ

นอกจากนี้ เยาวชนอีกส่วนหนึ่งเดินทางจากชุมชนคลองเตยไปร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกที่เขตปทุมวันในช่วงเย็น ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตปทุมวัน สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการเด็ก และโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัว เพื่อการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยการมีส่วนร่วมของกลไกระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen: B4T) ออกบูธให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดผ่านเกมบิงโก เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันทั้งเอชไอวีและการตั้งครรภ์ กับผู้คนที่เข้ามาร่วมงาน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับจุดสุดท้ายของการแสดงพลังเยาวชน เพื่อยุติเอดส์ในปี 2562 นี้  เยาวชน เฮ้