ฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum)

ฝีมะม่วง

มีอาการอักเสบบวมของต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบเป็นสำคัญ  สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย    ติดต่อทางผิวหนังที่มีบาดแผลจากการร่วมเพศ มีระยะเวลาฟักตัวหลังจากรับเชื้อประมาณ 1-3 สัปดาห์

อาการ
  • ระยะแรก เกิดแผล คือบริเวณอวัยวะเพศภายนอกส่วนล่าง รูเปิดท่อปัสสาวะ และแคมใหญ่ โดยลักษณะของแผลจะเป็นตุ่มนูน  ตุ่มน้ำ หรือตุ่มหนอง
  • ระยะต่อมา  ตุ่มจะแตกออกกลายเป็นแผลเล็กๆ ตื้นๆ มักเป็นแผลเดี่ยวๆ  ที่สำคัญคือไม่เจ็บ  หายเองในเวลาอันสั้น  เป็นระยะที่เชื้อโรคกำลังเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง
  • ระยะสุดท้าย อักเสบเป็นฝีหนองที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ  หากอักเสบรุนแรงต่อมน้ำเหลือง 2 ข้างจะบวมแดง (คนไทยเรียก ฝีมะม่วง) ทำให้บริเวณนั้นเกิดแผลเป็น มีพังผืดมาเกาะ และเกิดการอักเสบบ่อยครั้ง ทำให้รู้สึกเจ็บได้ กรณีที่เป็นชายรักเพศเดียวกันอาจพบการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองรอบรูทวารหนัก ทำให้เป็นฝีที่ก้น ร่วมกับมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะและเบื่ออาหารได้