ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์

สิทธิประโยชน์บัตรสุขภาพแม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการมหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้หญิงตั้งครรภ์คนไทยทุกคนที่มีประมาณ 800,000 คน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฟรีทุกสิทธิ์ เพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรที่อาศัยในประเทศเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการ อีคิว ไอคิวเกิน 100 มีผลตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
(Health Card For Mother & Child)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2556 เพิ่มการฝากท้องเร็ว สร้างความเท่าเทียมการเข้ารับบริการ โดยให้หญิงตั้งครรภ์ ฝากท้องได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพ ที่สมบูรณ์ แข็งแรงของทารกในครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาการอย่างองค์รวม

สิทธิ์ประกันสุขภาพที่ใช้บริการฝากท้องฟรี
• สิทธิ์ข้าราชการ
• สิทธิ์ประกันสังคม
• สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สถานบริการฝากท้องและดูแลสุขภาพเด็ก ในโครงการ
• สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับบริการฝากท้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ตามสิทธิประโยชน์เดิม)
• การประเมินภาวะเสี่ยง
• การคัดกรองเพื่อป้องกันทารกในครรภ์
• เป็นโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เอ๋อ ความพิการแต่กำเนิด ดาวน์ฯ(เพิ่มจากเดิม)
• ได้รับยาเสริมวิตามิน เหล็ก โฟลิค ไอโอดีน
• การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
• การตรวจครรภ์คุณภาพ
• การดูแลการคลอดที่ได้มาตรฐาน
• การดูแลหลังคลอด

สิทธิประโยชน์บัตรสุขภาพเด็ก (แรกเกิด – 6 ปี)
ทารกที่คลอดจะได้รับบัตรสุขภาพเด็ก เข้ารับบริการได้ฟรี (สิทธิประโยชน์เดิม)
• การตรวจร่างกาย
• การคัดกรองความผิดปกติแต่กำเนิด และโรคอย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
• การสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัย
• การประเมินพัฒนาการ หากพบผิดปกติจะได้รับการแก้ไข
• การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ /ช่องปาก

หลักฐานในการทำบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
• หญิงตั้งครรภ์ยื่นบัตรประชาชน เพื่อทำบัตรสุขภาพแม่ และเลือกสถานบริการหลัก
• เด็กอายุ 0- 6 ปี ยื่นใบสูติบัตร

การรับบริการ
– ยื่นบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
– แม่ฝากท้องอย่างต่อเนื่องและคลอด ในสถานบริการสาธารณสุขที่เดียวกัน
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีสิทธิ์ด้านสุขภาพ สามารถไปฝากครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทั่วประเทศโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย จากเดิมที่จำกัดว่าสิทธิ์การรักษาพยาบาลอยู่ที่ใดต้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเท่านั้น โทรสายด่วน สปสช.1330 สอบถามข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพตลอด  24 ชม.นะจ้ะ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
http://www.anamai.moph.go.th/
เลิฟแคร์สเตชั่นรายงาน