ปวดอวัยวะเพศ

ถาม :
ปวดบริเวณอวัยวะเพศเป็นบางครั้งเป็นอะไรไหมครับ

พี่แพ็ท :
ปวดอวัยวะเพศเป็นบางครั้งนี่ไม่ทราบว่าปวดตอนไหนคะ หากปวดเวลาที่อวัยวะเพศแข็งตัว เนื่องจากความดันของเลือดภายในอวัยวะเพศเรา ซึ่งโดยปกติมักไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากปวดมากและเป็นเรื้อรัง แนะนำให้น้องไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจดูอาการว่ามีความผิดปกติหรือไม่ค่ะ