ปรึกษาท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม
ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ
1663 สายด่วนเอดส์ ท้องไม่พร้อม  1663
(10 คู่สาย)
ทุกวัน
09.00-21.00
 • ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แบบนิรนามจนปัญหาได้รับการคลี่คลายส่งต่อให้ความช่วยเหลือ
 • ปรึกษาปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน กังวลว่าจะตั้งครรภ์/ติดเชื้อเอดส์ และปัญหาท้องไม่พร้อม/Hiv
 • ประสานส่งต่อหน่วยบริการตามทางเลือกที่ปลอดภัย
1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
 • ให้บริการปรึกษาปัญหาสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ความรุนแรง ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
 • ให้ข้อมูลแหล่งบริการช่วยเหลือ
 • ประสานส่งต่อหน่วยบริการต่างๆ ที่สอดคล้อง
http:/talkaboutsex.thaihealth.or.th
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
เงื่อนไขสำคัญ
ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์)
0-2591-1224-5
จันทร์-ศุกร์
08.30 – 17.00
 • ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ
 • ตอบคำถามปัญหาสุขภาพทางเพศให้กับวัยรุ่นทางเวปไซต์
www.teenpath.net
มูลนิธิแพธทูเฮลท์เงื่อนไขสำคัญ
ไม่ตอบปัญหาทางโทรศัพท์
หรือ  ทางจดหมาย
 1. ความรู้เรื่องเพศศึกษา คู่มือวัยทีน บทความวิชาการ สาระจากการประชุมต่างๆ
 2. สื่อสิ่งพิมพ์ เกมส์ วิดีทัศน์ หนังสั้น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเพศและท้องไม่พร้อม สามารถดาวน์โหลดได้
 3. หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนระดับต่างๆดาวน์โหลดได้ และรายนามโรงเรียนในเครือข่าย
 4. เว็บบอร์ด ตอบปัญหาสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
www.lovecarestation.com
เลิฟแคร์ “กล้ารัก กล้าเช็ค”
มูลนิธิแพธทูเฮลท์
 • ข้อมูลความรู้ท้องไม่พร้อม และหน่วยงานส่งต่อให้บริการ
 • แชทรูมพูดคุยปัญหาสุขภาพทางเพศ
 • ตอบปัญหาสุขภาพทางเพศออนไลน์
www.tamtang.wordpress.com
อีเมล์:mychoice4mylife@gmail.com
ติดต่อ พี่ชมพู่
 08-9006-3948
ทุกวัน
19.00-21.00
ติดต่อ พี่ลูน่า
 • ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องไม่พร้อม
 • ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม ทางอีเมลและโทรศัพท์
 • ประสานส่งต่อหน่วยบริการตามทางเลือกที่ปลอดภัย
https://consult.womenhelp.org/th/get-abortion-pills
 • ข้อมูลเรื่องยายุติการตั้งครรภ์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
 • ให้บริการปรึกษาเรื่องยายุติการตั้งครรภ์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทย
www.womenonweb.org
คลินิกวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
http://www.teenrama.com
270 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
call center
087-053-5500
24ชม.
1. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น เข่น ปัญหาครอบครัว ความรัก การเจริญเติบโต เด็กติดเกมส์ สิว อ้วน ความกดดัน การพยายาม-ฆ่าตัวตาย และท้องไม่พร้อม
2. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20ปี
3. ร่วมวางแผนแก้ไขผลกระทบที่เกิดกับตัววัยรุ่นและครอบครัว เสริมสร้างการนับถือตนเอง ทักษะชีวิตและการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา รวมถึง การวางแผนครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้องวันและเวลาเปิดให้บริการ
คลินิกในเวลา
ทุกวันศุกร์เวลา 9.00-12.00 และ
ศุกร์ที่ 2,4ของเดือน เวลา13.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลา (มีค่าใช้จ่าย)
อาคารสมเด็จเทพรัตน์ ทุกวันพุธ
เวลา 9.00-12.00 และ17.00-20.00
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12                 แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 10600
http://www.thaichildrights.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณดารณี นฤดมพงศ์
0-2412-1196
 1. บริการปรึกษากรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่เกิดเหตุมาจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกแสวงหาประโยชน์
 2. พิจารณาทางเลือกและส่งต่อบริการ ภายใต้การประเมินของทีมสหวิชาชีพ
11 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192  ซ.8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ
ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.familynetwork.or.thบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
นักสังคมสงเคราะห์
0-2954-2346-7
 1. บริการปรึกษาท้องไม่พร้อมแบบตัวต่อตัว/ทางโทรศัพท์/ อีเมล
 2. บริการปรึกษาเรื่อง ครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัว การหย่าร้าง
 3. การจัดกิจกรรมครอบครัว  เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กและวิธีสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
12 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
50/6  รัชดาภิเษก 42-44  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
www.wmp.or.th
0 2-513-2889
9.00-17.00
ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
 1. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชายในปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการถูกละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อม
 2. บริการปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหาโดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา (วันอังคาร พฤหัส)
 3. บริการปรึกษากับผู้ชายที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวและร่วมแก้ไขปัญหา (วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์)
 4. บริการปรึกษาโดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ (วันจันทร์ พุธ ศุกร์)
13 มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62  ซอยรัชดาภิเษก 42
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.fowomen.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
1.คุณพัชรี ไหมสุข
2.คุณ เปรมวดี แก้วบุรี
3.คุณอุบล ภาคภูมิ
4.ยุพา โพธ์โคก
0-2513-1001

จันทร์-ศุกร์
09.00-17.00

ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายแก่ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาวะ

 1.  วิกฤติความรุนแรงในครอบครัว
 2.  ถูกคุกคามทางเพศ
 3.  ถูกบังคับล่อลวงค้าประเวณี
 4.  ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 5.  ถูกเลิกจ้างงานโดยไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม

 1.  ถูกเลือกปฏิบัติจากภาวะความเป็นหญิง
 2.  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นผู้หญิง
14 มูลนิธิผู้หญิง
295 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
http://www.womenthai.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณอุษา เลิศศรีสันทัด
0-2433-5149
0-2435-1246
 1. บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม
 2. รณรงค์ผลักดันให้มีนโยบายและ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการ จัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงในภาวะยากลำบากรวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม
 3. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังสำหรับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ
15. ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
1. คุณมยุรี  เหมือนเดช
2. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร
0-2388-0525 หรือ 1669
(เฉพาะพื้นที่สมุทรปราการ) ตลอด 24 ชม.
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
16. คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
172 หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ  10290
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณ เอกมล สำลีรัตน์
Facebook : คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลสมุทรเจดีย์
0-81-712-8642
24ชม.
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
17. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณอุดมรักษ์ เนื่องแสง
085-9804290
(เวลาราชการ)
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
18. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสุมทรปราการ 10560
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุปราณี สวัสดีผล
0-2338-1133 0-2338-1055-6 ต่อ 315  1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
คลินิกวัยรุ่นวัยใส ต่อ 206 เปิดบริการวันศุกร์
8.00-16.00 ปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม และส่งต่อบริการที่เหมาะสม
19. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก
35/3 หมู่ 8 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุพาพิชณ์  วาตะบุตร
0-2464-3002
ต่อ 186
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
 3. ส่งต่อเพื่อรับบริการเหมาะสม
คลินิกเครือข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อได้ที่: คลินิกสุขภาพดี
0-2464-3003
ต่อ 119
เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.
วันอังคาร-พุธ
20. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
http://www.hospital.tu.ac.th
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
1.คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์
อีเมล์ : nongswtu@hotmail.com
2.เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท์
0-2926-9933-5

0-2926-9992-3
ทุกวัน
08.30-16.30

 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยทีมวิชาชีพ
 2. บริการปรึกษาท้องไม่พร้อม แบบตัวต่อตัว/ ทางโทรศัพท์/ อีเมล
 3. บริการปรึกษากับการมีประจำเดือนไม่ปกติและการตั้งครรภ์/

รับปรึกษาวางแผนครอบครัว

 1. ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ
21. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลตำรวจ
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2253-0121
0-2652-5317
0-2207-6187
0-2207-6188
ทุกวัน
08.00-16.00
 1. บริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมแบบรายบุคคล/กลุ่ม/โทรศัพท์
 2. บริการปรึกษาเรื่องการมีประจำ

เดือนไม่ปกติและการตั้งครรภ์
/รับปรึกษาวางแผนครอบครัว

 1. ส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสม
22. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
www.pth.go.thบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณวรภัทร แสงแก้ว
อีเมล์ : Saengkeao_oscc@hotmail.comเงื่อนไขสำคัญ
การให้การปรึกษาเฉพาะ
ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือมีความบาดเจ็บรุนแรงร่วมด้วย สามารถโทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
0-2598-8719
0-2598-8888
(เวลาราชการ)
 1. บริการปรึกษาทางเลือกและแนะนำแหล่งการช่วยเหลือต่างๆกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 2. บำบัดเยียวยาด้านร่างกาย จิตใจ และครอบครัว
 3. ให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย และอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรม ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้กฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
 4. ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ โดยการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. จัดหาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย ทั้งชั่วคราวและถาวร
 6. จัดหาสถานที่รับดูแลเด็ก ทั้งชั่วคราวและถาวร
23. ศูนย์พึ่งได้ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย
อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  13000
www.ayhosp.go.thบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณมณีทิพย์  วีระรัตนมณี (ศูนย์พึ่งได้)
0-3532-2555
ต่อ2138
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
 3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
24. ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแก่น
54,56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณเยาวเรช คำมะนาด
0-4333-6789
ต่อ1258086-2415819
8.00-20.00
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
 3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
25. ศูนย์พี่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณ สุทธาพร ขุขันธิน
0-4561-1503
ต่อ 1235
 1. ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 2. บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
 3. ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม