ประสิทธิภาพของการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลร่วมกัน

การใช้ยามิฟิพริสโตนร่วมกับสารสังเคราะห์
ที่มีโครงสร้างคล้ายพรอสตาแกลนดินเช่น ไมโซพรอสตอลในการยุติการตั้งครรภ์
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับชิ้นส่วนของการตั้งครรภ์ออกมาได้ง่ายขึ้น

การศึกษาทางคลินิกขององค์การอนามัยโลกพบว่า
อัตราความสำเร็จของการใช้ยามิฟิพริสโตนขนาด 200 มิลลิกรัม
ควบคู่กับ ยาไมโซพรอสตอลขนาด 800 ไมโครกรัม
ที่ให้โดยการสอดช่องคลอดหรืออมใต้ลิ้น เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์
ไม่เกิน 63 วัน อยู่ที่ 93.9 – 95.4 % (แท้งครบ)

ส่วนความล้มแหลวของการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา
เกิดขึ้นได้ประมาณ 4.6 – 6.1 % ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า
0.3 – 1.1 % ยังคงตั้งครรภ์อยู่
ส่วน 2.8 – 4.3 % มีการยุติการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ (แท้งไม่ครบ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือประกอบการให้บริการ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา สำหรับผู้ให้บริการในคลินิก