ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เจ้าหน้าที่และอาสาเลิฟแคร์

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เราเองก็ยังต้องมาประชุม สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของเลิฟแคร์สเตชั่น ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้ ทางเรามีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเนื้อหาหลักๆ ในการประชุมจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์ของห้องแชทว่าเป็นอย่างไรบ้าง การบริการ และผลตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างไร เพื่อการปรับระบบให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากพี่ๆ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เขต13 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้รับการปรึกษา และสามารถส่งต่อบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย