ประชุมแกนนำเยาวชน เพื่อเยาวชน เรื่องสิทธิการรักษาสุขภาวะวัยรุ่น

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

“ประชุมแกนนำเยาวชนเพื่อรวบรวมประเด็นสิทธิการรักษาสุขภาวะวัยรุ่น”

โรงแรม Best Western Premier Sukhumvit

“If a child cannot learn the way we teach… Maybe, we should teach the way they learn.” – Ignacio Estrada.

ถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่อินกับการเรียนรู้ในสิ่งที่เราสอน บางทีเราก็ควรสอนเส้นทางที่สามารถทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองดู!

จากข้อความข้างต้นนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า การที่เราคอยอบรมพร่ำสอน พร้อมมีความหวังดีที่จะมอบให้เด็กและเยาวชนอย่างมากมาย บางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้อินกับเราเสมอไป! ฉะนั้นแล้ว เราก็น่าจะลองหัน ลองเปลี่ยน เป็นคอยดูแล คอยเป็นโค้ช ให้พวกเขาได้หาทางเรียนรู้ในแบบของแต่ละคนดู 🙂

นี่จึงเป็นเหตุผล ที่ทาง Lovecarestation คอยทำงานกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ของตัวเอง (เด็กด้วยกัน) อยู่เสมอมา รวมถึงการประชุมตามหัวข้อวันนี้ที่ว่า “ประชุมแกนนำเยาวชนเพื่อรวบรวมประเด็นสิทธิการรักษาสุขภาวะวัยรุ่น” เช่นกัน

โดยวันนี้เรามีตัวแทนเด็กและเยาวชนมาจากหลายหลากแห่ง ยกตัวอย่างเช่น สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครส่วนกลาง, สภาเด็กและเยาวชนเขตต่างๆ, สภาเด็กและเยาวชนต่างจังหวัด, ตัวแทนเยาวชนโครงการดีเจทีน กรุงเทพฯ และตัวแทนเยาวชน Lovecare Club จำนวนเกือบ 30 คน เพื่อมาร่วมแสดงการแลกเปลี่ยนภายในงาน พร้อมเพิ่มเติมข้อมูล เรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าสิทธิบัตรทอง พร้อมหาหนทางที่จะคอยช่วยดูแลสุขภาวะวัยรุ่น ไปพร้อมๆ กับรักษาสิทธิการรักษาสุขภาพเพื่อวัยรุ่นอย่างไรได้บ้าง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่มาเป็น Moderator วันนี้ คือ คุณแสงศิริ ตรีมรรคา (คุณตุ้ย) และ คุณสมชาย กระจ่างแสง (คุณสมชาย) จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้มีประสบการณ์การทำงานสิทธิบัตรทอง และเป็นหน่วยงานเครือข่ายที่สำคัญ สำหรับบริการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม (สายด่วน 1663) และแหล่งส่งต่อบริการทางเลือกด้วย

ช่วงท้ายของวัน นอกจากการที่เราได้มาพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจต่างๆ กับแกนนำเยาวชน พร้อมกับเครือข่ายของทาง Lovecarestation แล้ว เรายังได้ความร่วมใจของน้องๆ ว่าอยากจะเดินทางทำงานร่วมกันเพื่อไปต่อ โดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกองทุนบัตรทองระดับประเทศ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ที่จะถึง และมีอาสาสมัครจากแกนนำเยาวชนเหล่านี้ ตั้งใจว่าจะไปขับเคลื่อนประเด็นสิทธิการรักษาสุขภาวะวัยรุ่นกันต่อไป

สุดท้ายนี้ จะมีผลงานจากเยาวชน เพื่อเยาวชน ในสไตล์ของพวกเขาเอง ในครั้งต่อไปจะเป็นยังไง ก็อย่าลืมตาม Update กันต่อ กับทาง Lovecarestation นะคะ <3