แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ ระดับมหาวิทยาลัย ประชุมวางแผนงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพวัยรุ่น

โครงการเลิฟแคร์ จัดประชุมแกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ ระดับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่
。มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
。มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
。มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
。มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
。มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
。มหาวิทยาลัยวิทยาเขตจักพงษภูวนารถ
。มหาวิทยาลัยมหิดล
。และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รวมทั้งตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ จำนวน 34 คน เพื่อเสริมศักยภาพ หาแนวทางการสร้างเลิฟแคร์คลับ (Lovecare Club) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพวัยรุ่น ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงบริการที่เป็นมิตร และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของเพื่อนๆ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.61 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

#Lovecareclub
#Lovecarestation ปรึกษา 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ทุกวัน

Lovecare Club คลับของวัยรุ่น 4.0