ประชุมเครือข่ายโรงเรียนในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้จัดการประชุมเครือข่ายโรงเรียนในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นขึ้น ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

โดยในงานประชุมครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเข้ามามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 33 หน่วยงาน  ทั้งหมด 91 คน  ในช่วงเช้าของการประชุมเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เข้าใจสุขภาพจิตวัยรุ่นยุคดิจิทัล” ได้แก่ ผศ.นพ.พนม เกตุมาน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางวิภา เกตุเทพา ครูแนะแนว (ข้าราชการบำนาญ) ซึ่งได้บอกเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นสมัยนี้จากประสบการณ์ที่ทำงานในโรงเรียนและโรงพยาบาล สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผล แนวทางการรับมือ และการช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เน้นย้ำว่า สุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคน ฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนช่วยป้องกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน

ช่วงบ่าย เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับคุณหมอพนม เกตุมาน โดยแต่ละคนได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง มองตัวเองในด้านบวก เช่น ชอบอวัยวะส่วนใด ความสามารถพิเศษ สิ่งดีๆ ในตัวเอง ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น มองเห็นคุณค่าในตัวเอง บางคนรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย ได้รับการเยียวยา และเกิดเป็นพลังบวกในเวลาสั้นๆ เป็นหลักทางจิตวิทยาที่สามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้ รวมถึงป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ตลอดทั้งวันได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสดีๆ ในการได้มาอัพเดทความรู้ และสร้างภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในการทำงานเพื่อสุขภาพจิตวัยรุ่นร่วมกันต่อไป