บ้านพักเด็กและครอบครัว

ท้องไม่พร้อม
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด

 ลำดับ

หน่วยงาน/จังหวัด/ที่ตั้ง

เบอร์โทร/แฟกซ์

ลำดับ

หน่วยงาน/จังหวัด/ที่ตั้ง

เบอร์โทร/แฟกซ์

1

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

255 ถ.พระราม แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-3547580
(f)02-3547582

40

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 97/281 ม.2  ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 76000

056-722612
(f)056-722611

2

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ม.ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-612323-4
(f)075-612323

41

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ 9/14 ม. ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

054-524742
(f)054-524743

3

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

(f)034-564517

42

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 3/96 ม.ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-213315
(f)076-214369

4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 391 และ 393 
ซอยทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

(f)043-815456

43

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 20 ซ.29 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043-721210
(f)043-721210

5

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 221 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-716881-2
(f)055-716881-2

44

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 44  ถ.ผ่องใส อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

042-612716
(f)042-612716

6

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 222 ม.ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043-393378
(f)043-393380

45

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน12 ซ.ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695001-2
(f)053-695002

7

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 29/93-94 หมู่บ้านยลดาวิวล์ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

(f)039-327577

46

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 18/1  ถ.เทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-714633
(f)045-714632

8

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 1054-1056
ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-535737
(f)038-535736

47

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา 24/2  ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

073-228413
(f)073-228412

9

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 40 ม.ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-2400220
(f)038-240135

48

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 334 ม.ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

043-569334
(f)043-569324

10

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 257/8  ซ.เทศบาล 17 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

(f)056-415694

49

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง 253 ม.2  ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

077-826647-8
(f)077-826649

11

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 227 ก/183 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044-311234
(f)044-813330

50

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

038-684895
(f)038-684895

12

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 21/26 หมู่ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

077-506782
(f)077-574525

51

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 22/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-2338532
(f)032-2338533

13

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 104 หมู่15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

053-602528
(f)053-602527

52

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 96/28 ม. ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-425322
(f)036-414693

14

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 63/3  ม.ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

053-121164
(f)053-121164

53

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง 107 ถนนประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-825647
(f)054-825648-9

15

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 38/17  ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

075-226882
(f)075-226881

54

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน 120 ถ.จามรเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

053-510128
(f)053-510143

16

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด 79 ม.ต.หนองสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด 20300

039-5932662
(f)039-593611

55

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000

042-812449
(f)042-812449

17

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 140/1 หมู่ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000

055-890274
(f)055896342

56

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 1291/5-6 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-617834
(f)045-617833

18

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 124  ม.10ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

037-315502
(f)037-315501

57

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 10/1 ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

042-712072

19

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 4/108 ม.หมู่บ้านอาริยวัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-272126
(f)034-272127

58

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
ภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 331/24 ม.ถ.สงขลา-เกาะยอต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

074-330149

20

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม 250 ม.ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

(f)042-512376

59

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล 70 ม.ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล91000

074-772068
(f)074-772172

21

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 1422/1 
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 044-922765
(f)044-922735

60

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 39/14-15 ม.ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130

02-4635929
(f)02-4626622

22

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช30/224 ม.7
หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อเมือง
 จ.นครศรีธรรมราช 80000

075-357990

61

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 2/19-20 ม.ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 7500

034-714952-3
(f)034-714952

23

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 62/1  ม.ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056-257313-16
(f)056-257317

62

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 25/614 ม.ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-432521-2
(f)034-325521

24

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 78/10 ม.ต.บางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-5821267
(f)02-5821299

63

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 145/23-24 ถ.เทศบาล 17 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

037-242435-6
(f)037-242436

25

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 79 ม.ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

073-532670-1
(f)073-532671

64

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 437/5  ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-351795-6
(f)036-351796

26

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน 253 ม.7  ถ.พลังแผ่นดิน ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000

054-716238
(f)054-716239

65

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 72/118  ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-523811
(f)036-523730

27

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

044-602673
(f)044-602674

66

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 193/3 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

055-610791
(f)055-610790

28

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ202 ม.ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-492060
(f)042-491471

67

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 21-23 ถ.นางสร้อยระย้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-525224
(f)035-525225

29

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 1/119 ม.ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

02-5772372
(f)02-5774955

68

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎ์ธานี 99/530  ม.ถ.สุราษฎร์-กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

(f)077-289188

30

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 99/9 ม.
ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

032-554164

(f)032-600826

69

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 127/1 ม.11 ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

(f)044-515018

31

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี151/99 ม.ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

037-213743-4
(f)037-213743

70

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 199 ม.10 ซ.เทศบาลต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

042-495091
(f)042-495229

32

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 148/229 ม.6  ถ.โรงเหล้า ซ.ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-313703
(f)073-312206

71

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 21 ม.ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

042-378450
(f)042-378034

33

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 29 ม.บ้านห้วยเคียน-เหนือ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

(f)054-887252

72

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 80/1 ม.2 ซ.อ่างทองคำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

(f)035-611962

34

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 200/11 ม.ต.บ่อโพง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

035-743348

(f)035-743350

73

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณต.นิคมสงเคราะห์  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

042-237151
(f)042-237095

35

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 58/122 ม.ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

076-486814
(f)076-486815

74

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 101/1 ม.ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000      

055-407439
(f)055-407373

36

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 25 ถ. เสน่ห์เจริญ ซอย ต.คูหะสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

074-611980
(f)074-617559

75

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 12  ม.ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

056-514711
(f)056-514677

37

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ซ.ราษฏร์วิถี ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

056-990392-3
(f)056-990394

76

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี10/2 ซอยพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

(f)045-242641

38

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 132/5 ม.10 ต.บึงพระ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

055-258379
(f)055-258370

77

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ199  ม.ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อำนาจเจริญ 37000

045-452116
(f)045-523197

39

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 10 ม.5
ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

032-401780
(f)032-401781