ท้องไม่พร้อมที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศ

ท้องที่เกิดจากการข่มขืนล่อลวงทางเพศ หรือในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฏหมาย นอกจากการยุติตั้งครรภ์แล้วผู้หญิงควรได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมด้วย และรวมถึงการเยียวยาทางจิดใจ ปัญหาในปัจจุบันคือ โรงพยาบาลในประเทศไทยอาจมีความพร้อมที่แตกต่างกันในการให้บริการด้านนี้

สามารถติดต่อไปได้ที่ 1663 สายปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม เว๊บไซต์ www.lovecarestation.com หรือ ติดต่อไปที่ 1300 OSCC  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อรับความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งการปรึกษาทางเลือก ความช่วยเหลือกรณีท้องต่อ การยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการสงเคราะห์อุปการะเด็ก ฯลฯ