ทำแท้งแบบไหนสมบูรณ์ …ไม่สมบูรณ์ต้องทำไง

ทำแท้ง

หลังจากที่เนื้อเยื่อและก้อนเลือดหลุดออกมาแล้วอาการปวดท้องและอาการข้างเคียงทั้งหมดจะหายไป และผู้หญิงจะรู้สึกสบายตัว แต่จะมีเลือดออกทางช่องคลอดนาน 7-14 วัน โดยลดปริมาณลงเรื่อยๆให้ใส่ผ้าอนามัยในระหว่างนี้

วิธีการกำจัดเนื้อเยื่อและก้อนเลือดที่ออกมาคือ
ใส่ลงชักโครก/โถส้วมแล้วกดน้ำ หรือราดน้ำลงไป หรือหากอยู่ในผ้าอนามัยให้ห่อแล้วทิ้งตามปกติ

กรณีต่อไปนี้อาจเป็นอาการของการแท้งไม่สมบูรณ์ ให้มาพบแพทย์
1. ไม่มีก้อนเนื้อหลุดออกมาหรือมีแต่เลือดออกน้อยๆ เป็นหยดๆ นานเกินกว่า 6 ชั่วโมง
2. หลังใช้ยา Misoprostal หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไซโตเทคผ่านไปแล้ว 7 วัน ยังคงมีอาการเหมือนตั้งครรภ์ เช่น คัดเต้านม ปัสสาวะบ่อย หรือคลื่นไส้แพ้ท้อง
3. เลือดออกนานเกิน 14วัน ต้องมาตรวจเพื่อดูว่ามีเศษรกค้างอยู่หรือไม่ ถ้าต้องการใช้ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ สามารถตรวจปัสสาวะได้หลังจากใช้ยาไปแล้ว 15 วันเป็นต้นไป การตรวจก่อนหน้านี้อาจได้ผลเป็นบวกเพราะว่าฮอร์โมนยังคงมีเหลืออยู่ในปัสสาวะทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้ว