ทำแท้งที่ปลอดภัย…และไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไร

ยุติการตั้งครรภ์
แม้ว่ากฏหมายเปิดช่องให้สามารถทำแท้ง(ยุติการตั้งครรภ์)ได้ในหลายกรณี แต่คนจำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจ และมักคิดถึงเรื่องบาปเป็นหลัก ในประเทศไทยก็ยังมีโรงพยาบาลจำนวนไม่มากที่ให้การช่วยเหลือผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงที่ไม่มีทางออกต้องไปหาบริการที่ไม่ปลอดภัย แท้งเถื่อน ทำให้แท้งไม่สมบูรณ์ เกิดการติดเชื้อ ตกเลือด และอาจทำให้เสียชีวิตได้
การยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไร มาดูกัน 
การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไร
ที่มา : หนังสือชีวิตมีทางเลือก