ทาน PEP แล้วดื่มเหล้า ..จะเป็นไรไหม?

Q : คือผมไปมีความเสี่ยงมา แล้วรับยา PEP มาทานครับ แต่ผมจะต้องไปดื่มเหล้ากับเพื่อน ไม่ทราบว่ามันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพยาไหมครับ?

A: ตัวยา PEP มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ไม่ถึง 100 % ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการกินยาหลังสัมผัสเชื่้อและระดับของเชื้อไวรัส การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ส่งผลถึงประสิทธิภาพของยาโดยตรง แต่จะทำให้การดูดซึมยาได้ไม่ดีนัก แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการกินยาให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอทุกวัน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของยาโดยตรง นอกจากนี้ในระหว่างที่กินยานี้ ต้องป้องกันการติดเชื้อ HIV ด้วยการใช้ถุงยาอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์และไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น