ทางเลือก…ทางออกเมื่อท้องไม่พร้อมคืออะไรได้บ้าง

สิทธิทางเลือกเมื่อตั้งท้องไม่พร้อม คือ หนึ่งในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่กล่าวไว้ว่า

“สิทธิในการเลือกที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ ตามความพร้อม ของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยไม่มีเงื่อนไข   อุปสรรคจากศาสนา ประเพณี และกฎหมาย”

ทางเลือกต่อทางออกของปัญหาท้องไม่พร้อม มีสองแนวทาง หลัก คือ ตั้งครรภ์ต่อ และการยุติการตั้งครรภ์(ทำแท้ง)

การตั้งครรภ์ต่อ 

ให้คำนึงถึงวิธีการจัดการผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางอารมณ์และการแสดงออก เช่น ความวิตกกังวล อับอาย เสียใจ การประชด การตัดสินใจชั่ววูบ ผลกระทบทางสังคม เช่น ไม่มีที่อยู่ ไม่มีงานทำ ไม่มีคนดูแล ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ คู่ครอง รวมทั้งผลกระทบต่ออนาคต เช่น การได้ศึกษาต่อ การถูกเลิก จ้างงาน เป็นต้น

หากเลือกแนวทางนี้ ก็ต้องมีแผนชีวิตสำหรับตัวเองที่ชัดเจน ในระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อเลือกทางออก
ที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลองดูแนวทางในการวางแผนตามภาพ
ปรึกษาทางเลือก

การยุติการตั้งครรภ์ 

ให้คำนึงถึงเกณฑ์การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายอายุครรภ์ความปลอดภัยโดยเลือกสถานบริการที่เชื่อถือได้ และใช้วิธีการที่ปลอดภัยการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ควรทำในอายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์ หากมากกว่า12สัปดาห์ ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอายุครรภ์ที่มากกว่า 22-24 สัปดาห์ ไม่ควรยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิง และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม

 

โดยหากเลือกแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการปรึกษา ทั้งก่อน-หลังการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อคุมกำเนิดป้องกันท้องไม่พร้อมในอนาคต รวมทั้งการดูแลสภาวะจิตใจด้วย

เวลาพูดถึง การทำแท้ง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่า”ทำแท้งเสรี”ทั้งที่จริงแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกยอมให้มีการทำแท้งเสรี แต่หมายถึง การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยซึ่งนั่น หมายถึง บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

 

ที่มา : สิทธิที่จะเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม ชีวิตมีทางเลือก
เลิฟแคร์สเตชั่น