ถ้าเกิด

 

เรื่องของวัยรุ่นที่พลาด ท้องไม่พร้อม เขาจะทำอย่างไร? และทางออกคืออะไร?

ผลงานจาก EarngEarth Team คลิปวีดีโอส่วนหนึ่งจากการประกวด “Lovecare Young Creative Contest 2018”