ต้องกลับมาที่สถานพยาบาลเดิมอีกครั้งภายใน 10 – 14 วัน หลังกินยาเม็ดแรก เพราะว่า?

ต้องกลับมาที่สถานพยาบาลเดิมอีกครั้งภายใน 10 – 14 วัน
หลังกินยาเม็ดแรก เพราะว่า…

1. เพื่อดูว่ามีการแท้งโดยสมบูรณ์หรือไม่ โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มีการแท้งที่บ้าน
ซึ่งสามารถสอบถามอาการ การตรวจภายใน และการตรวจอัลตร้าซาวด์ในรายที่จำเป็น

2. เพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่

3. เพื่อรับการปรึกษา เรื่องการวางแผนครอบครัว และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รวมทั้งคำแนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์หลังแท้งอย่างน้อย 2 – 3  สัปดาห์

4. เพื่อรับการดูแลในด้านอื่นๆ ได้แก่ สภาพจิตใจ อารมณ์ รวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์
และการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข