ซื้อยาทำแท้งจาก ’เน็ตดีไหม?

รูปจาก www.pixabay.com

สายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ เห็นยาทำแท้งขายกันเกลื่อนในเว็บไซต์รวมถึงตามโซเชียลมีเดียต่างๆ  จึงอยากหยิบข้อมูลมาฝากทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตดีหรือไม่???

ข้อมูลการซื้อยาทำแท้งจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เองของผู้รับบริการในรอบ ๑ ปี ที่สายด่วนฯ ๑๖๖๓ เก็บข้อมูล พบว่ามี ๙๓ ราย ที่ก่อนโทรเข้ามาปรึกษากับ ๑๖๖๓ ได้ซื้อยายุติการตั้งครรภ์แล้ว โดยใน ๙๓ รายนี้ มี ๒ ราย ที่สั่งซื้อแล้วไม่ได้ยา ๕ ราย ได้ยามาแล้วไม่กล้าใช้ ส่วนอีก ๘๖ ราย ตัดสินใจใช้ยา และมีเพียง ๓ รายที่ยุติการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ โดยพบว่า ๒ รายมีปัญหาเรื่องการกำจัดซากตัวอ่อน จึงโทรมาปรึกษากับ ๑๖๖๓ และ ๑ รายยุติการตั้งครรภ์สำเร็จ แต่มีเลือดออกมาก ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาล ให้หมอรักษา

ใน ๘๖ รายนี้มี ๙ ราย ที่ยังไม่ทราบผลการยุติการตั้งครรภ์หลังจากใช้ยา ต้องรอตรวจต่อไป
ที่น่าสนใจคือ จำนวนที่เยอะที่สุด คือ ๗๔ รายยุติการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ หมายถึงเมื่อใช้ยาแล้ว ตรวจการตั้งครรภ์ก็ยังพบว่าตัวเองยังตั้งครรภ์อยู่ และใน ๗๔ รายนี้ มี ๑๔ ราย ที่นอกจากจะยุติการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เลือดออกกะปริบกะปรอยเป็นเวลาหลายวัน หรือปวดท้องมาก

ดังนั้น หากมีปัญหาท้องไม่พร้อม ปรึกษาสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663 ตั้งแต่ 9:00-21:00 น. หรือที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ : ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม