หนังสั้นทางเลือก UP2ME

หนังสั้น ชุด “ทางเลือก”
โครงการ Up to me รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้­งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
จัดทำโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (องค์การแพธเดิม)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ(สสส.)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3