คำแนะนำการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

ข้อแนะนำ : ก่อนใช้ยายุติการตั้งครรภ์ 

  1. ควรตรวจปัสสาวะ เพื่อทดสอบตั้งครรภ์ และทำอัลตร้าซาวด์ เพื่อทราบอายุครรภ์ และมีการตั้งครรภ์ในมดลูกหรือไม่
  2. ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้ามีคนบังคับให้คุณตัดสินในยุติการตั้งครรภ์, มีโรคเลือดออกผิดปกติ,โรคต่อมหมวกไต,การตั้งครรภ์นอกมดลูก,ใส่ห่วงอนามัยค้างอยู่(ต้องเอาห่วงออกก่อนใช้ยา) แพ้ยาไมโซพรอสทอล(ไซโตเทค)หรือโพรสตาแกลนดิน
  3. ความเสี่ยงของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้ ใกล้เคียงกับความเสี่ยงของการแท้งเองตามธรรมชาติ เพราะกลไกเหมือนกัน     อย่างไรก็ตาม ควรมีเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจได้ อยู่กับเมื่อคุณใช้ยานี้ เพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
  4. ในอายุครรภ์ก่อนถึง 13  สัปดาห์ หากพบมากกว่า 75% จะแท้งภายใน  24 ชม. หลังเริ่มอมยา บางรายอาจนานกว่าและที่เหลือส่วนใหญ่จะแท้งเองภายใน 72 ชม. มากถึง 95% และสามารถเริ่มใช้ยารอบใหม่ได้จนแท้งสมบูรณ์
  5. ในอายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์(ต้องทำในโรงพยาบาล)พบว่าประมาณ 50% จนแท้งภายใน 10-15ชม. หลังเริ่มอมยา และแท้งสมบูรณ์ภายใน 24  ชม. สูงถึง 80-9-% และที่เหลือส่วนใหญ่ จะแท้งภายใน 72ชม.
  6. การยุติตั้งครรภ์ตามกฎหมายโดยแพทย์ (และตามข้อบังคับของแพทยสภา) ทำได้ด้วยเหตุผลที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ทั้งทางสุขภาพกาย และ/สุขภาพจิต หรือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญ่ เช่น ถูกข่มขืน,ล่อลวง,บังคับ,ในผู้ตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา ไม่ต้องมีใบแจ้งความก็สามารถยุติตั้งครรภ์ได้ตามกฏหมาย ถ้าผู้ปกครองและผู้ตั้งครรภ์ร้องขอ

ที่มา : health_plaza ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี