ความเป็นเพื่อน พี่น้องกัน จากแกนนำเลิฟแคร์คลับรุ่นสู่รุ่น

โครงการเลิฟแคร์ (Lovecare) และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen : B4T) โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ (unicef) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เปิดโอกาสให้แกนนำเลิฟแคร์คลับเครือข่ายชมรมสิทธิเยาวชนเพศวิถี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชักชวนนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, สภาเด็กและเยาวชนเขต (บางแค, ทวีวัฒนา, บางบอน, ราษฎร์บูรณะ) รวมทั้งสิ้น 43 คน เข้าค่ายแกนนำสิทธิเยาวชนเพศวิถี Lovecare Club เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้แกนนำรุ่นพี่เลิฟแคร์คลับได้จัดกิจกรรมกับรุ่นน้องในเรื่องเพศวิถีศึกษา เอดส์/เอชไอวี การป้องกันการตั้งครรภ์และการทำงานเป็นทีม รวมพลังเกิดเครือข่ายระหว่างวัยรุ่นและเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่เลิฟแคร์ ♡ Lovecare club