คลินิกสุขภาพชาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

อยู่ที่ชั้นใต้ดินของคลินิกนิรนาม ตั้งอยู่ที่อยู่ 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-2568-9 ต่อ 105 107 109

การเดินทาง
รถประจำทาง 13 14 15 25 74 76 77 504 514
BTS สถานีราชดำริ
MRT สถานีสีลม

เวลาเปิดบริการ
จันทร์ -ศุกร์ 08.30-16.30 น.
วันเสาร์ 08.30-16.00 น.

การบริการ
1. ตรวจเอชไอวี 200 บาท
2. ตรวจ CD4 300 บาท
3. ตรวจ Viral load 1500 บาท
4. ตรวจซิฟิลิส 100 บาท
5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 200 บาท
6. ตรวจภูมิต้านทานตับอักเสบบี 200 บาท
7. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ 400 บาท
8. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี 400 บาท
9. ตรวจคัดกรองหนองในด้วยการแหย่ท่อปัสสาวะ 50 บาท ค่าบริการ 50 บาท
10.ตรวจเพาะเชื้อหนองในแท้ เทียม ทุกช่องทาง 800 บาท
11. ตรวจ และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น เริม หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก เชื้อรา
12. รักษาหูดโดย ‪#‎วิธีแต้มยา ครั้งละ 80-200 บาท
13. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก 200 บาท
14. ส่องกล้อง และตัดชิ้นเนื้อ หากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักผิดปกติครั้งละ 1000 บาท
15. วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ เข็มละ 1200 บาท
16. วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็มละ 320 บาท
17. วัคซีนป้องกันเอชพีวี ป้องกันหูดหงอนไก่ และมะเร็งปากมดลูกเข็มละ 2100 บาท
18. บริการยาต้านไวรัสป้องกันเอชไอวี ก่อนสัมผัสเชื้อ PrEP เดือนละ 660 บาท
19. บริการยาต้านไวรัสป้องกันเอชไอวี หลังสัมผัสเชื้อ PEP nPEP หรือยาต้านฉุกเฉิน ครั้งละ 1040 บาท (ทานครั้งละ 28 วัน)
20. ตรวจสุขภาพประจำปี ราคาตามช่วงอายุ
21. บริการรับการปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเอชไอวี และการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น