คลินิกวัยรุ่นอุ่นใจ One Stop Service

ลำดับ

ศูนย์

บริการสาธารณสุข
คลินิกวัยรุ่นอุ่นใจ

ที่อยู่

โทรศัพท์

เวลาให้บริการ

บริการที่ให้

ศูนย์บริการสาธารณสุข ดินแดง

เลขที่ 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ 
เขตดินแดง กทม. 10600

02-246-1553

ต่อ104,107

คุณกรองทอง

จันทร์-ศุกร์(เว้นพฤหัส)

8.30-15.00 น.

คลินิกนอกเวลาวันพุธ

16.00-19.00.

 • ตรวจการติดเชื้อ Hiv ตามความสมัครใจ แบบ Same day result (รู้ผลในวันเดียว)
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ปรึกษายาฝังคุมกำเนิด
2.

ศูนย์บริการสาธารณสุข21 วัดธาตุทอง

เลขที่ 214 ถนนสุขุมวิท(ภายในวัดธาตุทอง)  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

02-391-6082

ต่อ 205

คุณกรรณิกา

ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 • ตรวจการติดเชื้อ Hiv ตามความสมัครใจ แบบ Same day result (รู้ผลในวันเดียว)
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย
3.

ศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตย

เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กทม. 10250

02-249-1385

จันทร์-ศุกร์
08.00-16.00
 น.

คลินิกนอกเวลา

วันพุธ

16.00-19.00น.

 • ตรวจการติดเชื้อ Hiv ตามความสมัครใจ แบบ Same day result (รู้ผลในวันเดียว)
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย