ครู กศน.กทม. พานักศึกษาฝังยาคุมกำเนิด

โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม. (B4T) ร่วมกับสำนักการแพทย์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพานักศึกษา กศน.ดูงานและส่งต่อบริการฝังยาคุมกำเนิด ซึ่งจัดเป็นปีที่ ๒ และปีนี้พากันไปที่ ๖ สถาพยาบาล (๖ รุ่น) ได้แก่ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รพ.กลาง รพ.สิรินธร รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ครอบคลุมกศน.ทั้ง ๕๐ เขต ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้วัยรุ่นได้รู้จักสถานพยาบาล เข้าถึงบริการคุมกำเนิด บอกต่อบริการอย่างมั่นใจ และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วม ๑๖๑ คน ประกอบด้วยครู ๖๑ คน และนักศึกษา ๑๐๐ คน และมีนักศึกษาตัดสินใจรับบริการฝังยาคุมกำเนิดจำนวน ๖ คน ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี จำนวน ๔ คน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกหน่วยบริการ

นักศึกษาที่ได้รับบริการแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดท้ายกันด้วยภาพประทับใจจากทั้ง ๖ หน่วยบริการค่ะ ..

 

วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี สามารถรับบริการฝังยาคุมกำเนิดได้ที่รพ.ของรัฐทั่วประเทศ ฟรี (โทรศัพท์สอบถามวัน เวลา และเงื่อนไขบริการก่อนเข้ารับบริการ) และสามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ ๒ ครั้ง นะค่ะ

#ปรึกษาสุขภาพวัยรุ่นได้ที่Lovecarestation.com
#โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ

By: Bangkok for Teen