“ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”…กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

หากถามว่าครอบครัวหมายถึงอะไร… หลายๆ คนจะนึกถึงภาพของการมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า แต่ในปัจจุบันคำว่า
“ครอบครัว” ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่นั้น เพราะสังคมในปัจจุบันยังมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่ถึงแม้ว่าจะมีแค่แม่กับลูก หรือลูกกับพ่อ
แต่พวกเค้าก็นับว่าเป็นครอบครัวหนึ่งในสังคมไทย

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีมานานเท่าๆ กับคำว่า ครอบครัว สาเหตุของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การหย่าร้าง การถึงแก่กรรมของคู่สมรส ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย หากพ่อหรือแม่ที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้น ขาดกำลังใจอบรมลูกของตนเอง ก็อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาอย่างขาดความอบอุ่น ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดคุณธรรม จริยธรรม

สำนักวิจัยเอแบคโพล ได้สำรวจพบว่า มุมมองของประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคม โดยให้เหตุผลว่า เพราะครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่ง ดูแลไม่ทั่วถึง ไม่มีเวลาให้ลูก ทำให้ลูกมีปมด้อย ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหา ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ของปัญหาสังคมกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะเห็นได้ว่า ประชาชนได้ให้ความสำคัญและแสดงความ เป็นห่วงต่อผู้ที่เป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่ระบุว่า ผู้เป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจะได้รับผลกระทบมากกว่าพ่อหรือแม่ที่รับภาระเลี้ยงดูลูกตามลำพัง

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของครอบครัวแม่-พ่อเลี้ยงเดี่ยว

นางนภสสร จินนารี อายุ 45 ปี พนักงานแผนกนำเข้าส่งออกสิ้นค้า บริษัท อีทีเอ ประเทศไทยจำกัด ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกชาย 2 คน เพียงลำพังหลังจากแยกทางกับสามี กล่าวว่า สิ่งที่เธอต้องปรับตัวมากที่สุด คือ การเป็นทั้งพ่อทั้งแม่และเพื่อนในเวลาเดียวกัน จึงต้องอาศัยความอดทน ต้องใส่ใจกับเขาเป็นพิเศษ จะท้อไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบถึงลูกโดยตรง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทำให้เราไม่สบายใจ

ด้านนายภรัณ ปักษานนท์ อายุ 45 ปี อดีตดารานักแสดง เป็นคุณพ่อที่น่าทึ่งคนหนึ่งที่มีเทคนิคการเลี้ยงลูกสาวได้อย่างมีคุณภาพ เปิดใจว่า สิ่งแรกที่ทำให้กล้าที่จะยืนหยัดขึ้นมาด้วยความห้าวหาญคือกำลังใจจากลูก ซึ่งเชื่อว่าพ่อหรือแม่ที่มีวิกฤติเช่นเดียว
กันนั้นจะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ได้ และสิ่งเดียวที่จะทำให้กล้าที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปก็คือ “ลูก”

“บางทีการจะเลี้ยงลูกให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนดี เหตุผลอย่างเดียวใช้กับเขาไม่ได้เราต้องให้ความรักด้วย อย่าดูถูกความคิดเด็ก
เราต้องเปิดใจและให้ใจเขา ยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้วยิ่งสำคัญ เราต้องทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อน สามารถคุยได้
ทุกเรื่องทุกปัญหา ไม่ใช่ว่าพูดมาก็แย้งไปเสียหมดแบบนี้เด็กก็จะไม่อยากเล่าอะไรให้ฟัง เราต้องนึกย้อนไปว่าเราก็เคยผ่านช่วงวัยรุ่น
ที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้น หากเขาจะทำอะไรผิดไปบ้าง สิ่งเดียวคือการให้อภัยและไม่ซ้ำเติม” นายภรัณพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยว
นางทวีผล ม่วงประยงค์ อายุ 36 ปี แม่ค้าขายผักและผลไม้ในตลาดไทย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องอดทนต่อคำสบประมาทจากสังคมหลังจากที่สามีเสียชีวิต กล่าวว่า \”ไม่อยากให้สังคมมานั่งตีกรอบว่าการที่ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นเด็กมีปัญหา
แต่อยากให้ทุกคนร่วมมือกันและเข้าใจช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา แนะนำสิ่งดีๆ ให้เด็กและบุคคลที่ประสบปัญหาการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้มีกำลังใจต่อสู้ แม้ทุกวันนี้จะมีคนพยายามเข้มแข็ง ไม่แคร์สังคมแต่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมมีผลกระทบมากจริงๆ จึงขอวอนให้สังคมอย่าตอกย้ำในความที่เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์อีกเลย”

หันมาฟังเสียงสะท้อนจากฝ่ายลูกบ้างว่า รู้สึกน้อยใจหรือไม่ที่ต้องอยู่ในครอบครัวเดี่ยว
เด็กหญิง อายุ14 ปี บอกว่าการจะอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ไม่แตกต่างกัน หากเด็กทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด คือ การเป็นคนดี เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องแก้ปัญหาด้วยการดูแลลูกให้ดีที่สุด โดยเฉพาะโลกยุคไอที ข้อมูลที่ต่างๆ เข้าถึงเด็กได้ง่าย หากปล่อยปะละเลยเด็กอาจจะโดนชักนำไปในสิ่งที่ไม่ดีโดยง่าย และตัวเด็กเองนั้นก็อย่าเอาปมด้อยของตัวเองมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวเองเป็นคนไม่ดี แต่เราต้องทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี ให้กำลังใจพ่อหรือแม่ของตัวเองและช่วยกันประคองชีวิตไปพร้อมๆกัน
สถาบันครอบครัวถือเป็นเป้าหมายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นจะสร้างให้ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง ดังนั้น จึงควรหาแนวทางแก้ไขและรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการสร้างสถาบัน ครอบครัวให้เข้มแข็ง ด้วยการร่วมระดมความคิดร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมของสถาบันครอบครัว เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหล่อหลอมให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความแข็งแกร่งทั้งทางกาย จิตใจ และผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th
(เข้าถึงข้อมูลด้านแม่พ่อเลี้ยงเดี่ยวได้ที่)
เว็ปไซต์เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว http://www.thaisingleparent.com