หากวันนึง… คนใกล้ตัว บอกคุณว่า “ท้องไม่พร้อม”

คนใกล้ตัวท้อง

ปัจจุบันสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ได้แก่ ความไม่เข้าใจในเรื่องเพศและการคุมกำเนิด ความต้องการเรียนหนังสือต่อ ไม่อยากถูกออกจากงาน เปิดเผยการท้องครั้งนี้กับคนอื่นๆ ไม่ได้ เลี้ยงดูไม่ได้ ยากจน  มีลูกมาก ท้องนอกสมรส แยกทางกับคู่/สามีเสียชีวิต ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ถูกทอดทิ้ง มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากนี้ยังมี ผู้หญิงจำนวนมากที่ท้องพราะถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ

การตั้งท้องในขณะที่ยังไม่พร้อม เป็นความรุนแรงด้านหนึ่งของผู้หญิง ที่มาจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่มีให้เห็นมาตั้งแต่ยุคชุมชนบุพกาล ยุคทาส ยุคศักดินา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมากในยุคศักดินา เมื่อผู้หญิงตกเป็นภรรยาของฝ่ายชาย แม้โดยเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้เป็นสามี สามารถทุบตีได้ แต่ถ้าภรรยาจะทำร้ายสามีจะต้องทำทำพิธีขอขมาหรือถูกลงโทษตามกฏหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 1904 รวมทั้งสามีสามารถนำภรรยาไปขายเหมือนสินค้าได้

แม้ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยน เปิดโอกาสให้ผู้หญิง สามารถเรียน/ทำงาน และหน้าที่ต่างๆได้ทัดเทียมผู้ชายมากขึ้น แต่ความไม่เท่าเทียมก็ยังคงมีให้พบเห็นได้จากการขาดโอกาสและสิทธิต่างๆ เช่น  การศึกษา การทำงาน ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ลักษณะความสัมพันธ์ของทั้งสองเพศ  ผู้หญิงมักขาดอำนาจในการต่อรองด้านการมีเพศสัมพันธ์ และการตัดสินใจต่างๆในชีวิตคู่และครอบครัว ในขณะที่การคุมกำเนิดกลับต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องรับผลข้างเคียงของการใช้ และบางวิธีที่ต้องใช้หัตถการทางการแพทย์ก็ต้องได้รับการยินยอมจากฝ่ายชายก่อน การพัฒนาเทคโนโลยีการคุมกำเนิดที่ไม่เท่าเทียมนี้ ทำให้วิธีการที่ฝ่ายชายรับผิดชอบมีเพียงอย่างเดียวคือ ถุงยางอนามัย

และหากวันนึง…
มีคนใกล้ตัวของคุณ บอกว่า “ท้องไม่พร้อม” หมายความว่า คุณคือคนสำคัญ เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจและเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญในชีวิตของเขาได้ การรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจ  อย่างใส่ใจ เปิดกว้าง ไม่ตัดสิน ไม่ตำหนิ แม้จะเป็นเรื่องยากแต่เป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด
…คุณจะรับรู้ เข้าใจ และสัมผัสความรู้สึก ความทุกข์ที่ไม่ได้สื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เขาต้องแบกรับความเสียงและผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจไว้เพียงลำพัง

ไม่มีผู้หญิงคนไหน ตั้งใจท้องเพื่อจะไปทำแท้ง

“รอยยิ้ม” จะทำให้ปัญหาทุกอย่างเบาบางลง (แม้จะเป็นรอยยิ้มทั้งน้ำตา)
ชีวิตมีทางเลือก : เลิฟแคร์สเตชั่น
คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของศุนย์พึ่งได้ /ชีวิตมีทางเลือก