ข้อดีหนังหุ้มปลาย

ถาม :
หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเปิดหมดนั้นดีอย่างไร

พี่แพ็ท :
หนังหุ้มปลายที่เปิดหมดดีที่ตรงทำความสะอาดง่ายและเวลาอวัยวะเพศแข็งตัวก็ไม่ทำให้รู้สึกตึงหรือเจ็บค่ะ ส่วนหนังหุ้มปลายที่ยังหุ้มอยู่ประโยชน์ก็คือกันไม่ให้ส่วนหัวของจู๋ไปกระทบหรือเสียดสีค่ะ แต่ข้อเสียก็คือ หากล้างทำความสะอาดไม่ดีพอจะทำให้เกิดการหมักหมม สกปรกและมีกลิ่นเหม็นค่ะ แต่ถ้าหากน้องยังมีหนังหุ้มปลายอยู่แล้วสามารถล้างทำความสะอาดได้ดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขลิบปลายก็ได้