ข้อควรคำนึงถึงในการมาพบแพทย์ครั้งแรก

 

การยุติการตั้งครรภ์ จำเป็นต้องใช้ยา 2 ตัวควบคู่กัน

โดยเริ่มต้นจากการกินยา มิฟิพริสโตน (RU486)
จากนั้น 24 – 48 ชั่วโมงต่อมาจึงมารับยา ไมโซพรอสตอล (ไซโตเทค)
ที่สถานพยาบาล หรือนำไปใช้เองที่บ้านภายใต้การให้คำแนะนำของผู้ให้บริการ

แม้ว่าประมาณ 1 – 2 % อาจมีการขับก้อนเนื้อเยื่อในครรภ์ออกมาหลังกินยามิฟิพริสโตน
ก็ยังคงต้องมาพบแพทย์ครั้งที่ 2 เพื่อมาใช้ยาไมโซพรอสตอลตามปกติ
หรือกรณีที่ใช้ยาเองที่บ้าน ผู้หญิงยังคงต้องใช้ยาไมโซพรอสตอล
ตามกำหนดเวลา และขนาดที่แนะนำ

หากมีปัญหาในการใช้ยา หรือสงสัย ให้โทรสอบถามผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา