การใช้ยาไมโซพรอสตอล (ไซโตเทค) ในวันที่ 2 หรือ 3 ที่สถานพยาบาล

ในวันที่ 2 หรือ 3 หลังจากการกินยาเม็ดแรก
ต้องมาใช้ไมโซพรอสตอล (ไซโตเทค) ที่สถานพยาบาล
สามารถเลือกว่าจะใช้ยา โดยการเหน็บทางช่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น

หากเลือกสอดทางช่องคลอด ผู้ให้บริการจะเป็นผู้สอดให้
โดยสอดยาผ่านช่องคลอดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้
จากนั้นให้พักอยู่ในท่านอนต่อไปอีกอย่างน้อย  30 นาที

หากเลือกอมใต้ลิ้น สามารถดื่มน้ำได้เล็กน้อยก่อนการอมยา
เพื่อความชุ่มชื้นในปาก ให้อมครั้งละ 2 เม็ด รอจนยาละลายหมดแล้ว
จึงอมอีก 2 เม็ดทันที หรือจะอมทั้ง 4 เม็ดในคราวเดียวกันก็ได้
หากมีน้ำลายออกมามาก ให้กลืนน้ำลายโดยไม่ต้องกลืนยา

โดยทั่วไปยาจะละลายหมดภายใน 10 นาที
หากยังละลายไม่หมดภายใน 20 นาที ให้เคี้ยวยาและกลืนได้
พักที่คลินิก /สถานพยาบาลนาน 3-6 ชั่วโมง
หรือจนกว่าจะเกิดการยุติการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์
หลังใช้ยาไมโซพรอสตอล เนื่องจากส่วนใหญ่จะแท้งในช่วงนี้

และควรกลับมาตรวจติดตามผล
ในวันที่ 10 – 14 นับจากวันที่กินยาเม็ดแรก คือมิฟิพริสโตน (RU-486)

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือประกอบการให้บริการ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การยุติตั้งครรภ์ด้วยยา