การใช้ยาทำแท้ง และอาการข้างเคียงของยา

การใช้ยาทำแท้ง และอาการข้างเคียงของยาคืออะไร
การยุติการตั้งครรภ์ ใช้Mifepristone(RU-486) และ Misoprostal(ไซโตเทค)สองตัวร่วมกัน
พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า หรือ อาจใช้ Misoprostal เพียงตัวเดียวก็ได้แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย

ยาทั้งสองมีวิธีการใช้และอาการข้างเคียงดังนี้

  • Mifepristone วิธีการใช้ : กินและดื่มน้ำตาม อาการข้างเคียง : ไม่มี
  • Misoprostal วิธีการใช้ : อมใต้ลิ้นห้ามกลืน(เหมือนปรอทวัดไข้)รอให้ยาละลายหมดแล้วจึงกลืน หรือ ดื่มน้ำตาม หรือ เหน็บช่องคลอดให้สุดชิดปากมดลูก หรือใช้กินและดื่มน้ำตาม (ไม่แนะนำเพราะไม่ได้ได้ผลเลย) อาการข้างเคียง : การเหน็บที่ช่องคลอดจะเกิดอาการข้างเคียงเช่นเดียวกันแต่น้อยกว่าการอมใต้ลิ้น)

1. หนาวๆ ร้อนๆ
2. มีไข้ขึ้น
3. หนาวสั่น
4. คลื่นไส้อาเจียน
5. ท้องเดิน

ไม่ต้องตกใจไม่เป็นอันตรายเมื่อฤทธิ์ของยาหมดอาการเหล่านี้จะหายไปเองให้เตรียมยาแก้ปวดท้องเพื่อระงับอาการปวดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พาราเซตามอล2 เม็ด พอนสแตน 2 เม็ด หรือ บรูเฟน 2 เม็ด ส่วนอาการท้องเดินก็ให้ถ่ายตามปกติ